อุบัติเหตุโรงงานไฟไหม้

สวัสดีครับ 

         ข่าวสารเกี่ยวกับโรงงานที่ประสบอุบัติเหตุ ไฟไห้ม อยากให้นำข่าวสารข้อมูลไปสนทนาความปลอดภัยให้กับเพื่อนพนักงาน

โรงงานเปรียบเสมือนบ้าน ... ถ้าบ้านเรา เป็นอะไรไป เราจะอยู่กันอย่างไร   ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการป้องกัน แก้ไขไว้ เพราะแต่ละเหตุการณ์ สาเหตุย่อมแตกต่างกันไป เราพบข่าวสารข้อมูลมาก ก็เป็นประโยชน์แก่เรามากเช่นกัน  ดังคำว่า

ปัญหา คือ โอกาส  ปัญหา คือ ความก้าวหน้า..... สาธุ ... ถ้าให้โรงงานของเพื่อน ๆ อย่างประสบอุบัติเหตุไฟไห้มแบบข่าวเเลย.. อุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ แต่เราป้องกันได้ ทำให้เกิดการสูญเสียที่น้อยลง เพราะเรามีแผนการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ...

        เรามีแผนฉุกเฉินซ้อมการอพยพหนีไฟ ซ้อมกันครบหรือยัง พนักงานรู้ และทราบถึงวิธีการปฏิบัติกันทุกคนหรือยัง ถ้ายัง.. ก็ยังมี

เวลาซ้อมและทำความเข้าใจกันต่อไป  ไม่มีคำว่า สาย.....  ซ้อมเพื่อป้องกัน ลดการสูญเสีย ลดข้อผิดพลาด ..

 สวัสดีครับ

        ขอนำบทความดีดีของเหตุการณ์โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ มาให้ดูกันครับ

ขอบคุณข้อมูลดีดี จาก ท่านอาจารย์ ปราโมทย์ คล้ายเชย

ดูเต็มๆ คลิ๊กด้านล่างนะครับ ภาพจะชัดเจนมากกว่านี้

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 572,238