HORENSO

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย HORENSO

Posted by  on 1 กันยายน, 2012

หากจะพูดถึง HORENSO หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าคืออะไร แล้วจะช่วยเพื่อประสิทธิภาพงานได้อย่างไร แต่ในบริษัทประเทศญี่ปุ่นคำนี้จะเป็นที่รู้จักกันดี และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย
HORENSO มาจากคำในภาษาญี่ปุ่นคือ
o HOKOKU (โฮโกะกุ) หมายถึง รายงาน
o RENRAKU (เร็งระกุ) หมายถึง ติดต่อ
o SODAN (โซดัง) หมายถึง ปรึกษา
ดังนั้น HORENSO จึงหมายถึง การรายงาน – การติดต่อ – การปรึกษา
ซึ่งการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการลดความสูญเสียนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับความคิดและทัศนคติของคนในองค์กร ให้มีจิตสำนึกในงานที่ตนเองทำและรับผิดชอบว่าถูกต้องหรือไม่ มีปัญหาหรือไม่ ต้องเป็นคนช่างสังเกต มี Commonsense สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้การที่จะสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลคนในองค์กรต้องมี
o มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน – เพื่อให้การทำงานได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากทุกฝ่าย
o รู้จักการรายงาน – โดยแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้หัวหน้าได้ทราบ ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและแก้ปัญหาต่อไป
o ประสานงาน – พบปะพูดคุยในเรื่องข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆของงานที่จะเป็นประโยชน์
o การปรึกษาหารือ – ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น พร้อมอธิบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อหาปัญหาและแนวทางแก้ไข
HORENSO อาจจะใหม่และแปลกสำหรับบางคน แต่การนำไปใช้นั้นไม่ยากเลย เพียงแค่เริ่มต้นด้วยไม่เพิกเฉยต่อปัญหาในองค์การ คิดที่จะปรับปรุงและพัฒนา เท่านี้ก็จะสามารถทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

ที่มา: การอบรม HORENSO เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย โดยคุณชำนาญ รัตนากร

Visitors: 218,328