หน้าแรก

 

ข่าวอุบัติเหตุ ล่าสุด สุดสะเทือนใจ 

คลิ๊ก เข้าดูได้ที่ข่าวอุบัติเหตุในการทำงานได้ครับ

 

 

 

 

กิจกรรมความปลอดภัยแรกของปี 2563 การอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ /The first CSR activity, 2020, The safety training course at Chulalongkorn University^_^,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สอนด้วยใจรัก เล่าประสบการณ์จริง  สื่อเข้าใจง่าย ภาพ คลิป อัพเดลเครสอุบัติเหตุ ทันโลก ทันเหตุการณ์

อยากให้ทุกคนรู้  ทุกคนเข้าใจ เปลี่ยน ชีวิต   เพื่อให้ตัวเอง เพื่อนร่วมงาน คนที่เรารัก ปลอดภัย... 

     ทุกหลักสูตรล้วนผ่านทำการปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ทำได้จริง วัดผลได้

       ขอโอกาส สักครั้ง...ผมมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ๆ

 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ ให้ความรู้ ในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน...

       " ไม่อยากเห็นสถานประกอบ มีพนักงานบาดเจ็บ พิการ หรือตาย ทรัยพย์สินเสียหาย 

อยากให้อุบัติเป็น ศูนย์  ทุกคนปลอดภัย เพิ่มคุณค่า ความมั่นคงในชีวิต "  

        Winaibangpoo@gmail.com ,welovesafety2019@gmail.com   มือถือ  085-5101-555

 

 

 

เมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจ     

จะพัฒนาด้านใดๆ ก็ไร้ผล

การพัฒนาต้องเริ่มที่ใจคน 

เพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวร

 เกิดในที่ที่ดี นั้นดีแน่

เกิดที่ที่แย่    ก็ดีได้

เกิดที่ที่ดี แล้วแย่มีถมไป

เกิดที่ไหนก็ดีได้ ถ้าใฝ่ดี

ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิด

ชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้น

ความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้าง

ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่ ตัวเราเอง


ความปลอดภัยเริ่มที่ ตัวเรา .....

 

  มุ่งสู่... เป้าหมายที่ท้าทาย

   CHANGE
   อุบัติเหตุ....เป็นศูนย์
   คือ ... ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเรา
  
 
จุดเริ่มต้น... ของอุบัติเหตุในการทำงาน...
HUMAN ERROR !!! จะต้องแก้ไขอย่างไร?
โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำงานที่... เสี่ยง
ไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซาม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง
อันเป็นเหตุของการผิดพลาด และเกิดการสูญเสีย

สร้าง.... จุดแข็งของทีมงาน จุดแข็งของสายการผลิต จุดแข็งขององค์กร

คือ การปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ !!! 

เพราะองค์กรใด ? ที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง !!!

อุบัติเหตุต่างๆ ...การเสียชีวิต...ทุพพลภาพนั้น ท่านรู้หรือไม่ ? ว่านอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวพนักงานและองค์กร แล้วยัง...บั่นทอนความรู้สึก จิตใจ สุขภาพของคนงาน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้น...ควรป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ !!

 

คุณรู้หรือไม่ว่า...มีอันตรายอะไร? ซ่อนเร้นอยู่ในการปฏิบัติงานบ้าง ?

สร้างจิตสำนึก... ในด้านความปลอดภัยร่วมกันกับพนักงานภายในองค์กรได้อย่างไร?

 

 สวัสดีครับ

    ผม วินัย  ดวงใจ   วิทยากรด้านความปลอดภัย เป็นกรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นอดีตกรรมการบริหารชมรมอุตสาหกรรมบางปู

     ดูแลเวปไซด์   www.samutprakarnsafety.com /  www.welovesafety.com

    Mail : welovesafety2014@gmail.comหรือ winaibangpoo@gmail.com  มือถือ  085-5101-555   ไอดีไลน์  : win1791

   แรงบันดาลใจ...ก้าวสู่ วิทยากรความปลอดภัย

        ชีวิตการทำงานเมื่อหลายสิบปีก่อน พูดแล้วมันก็สุดแสนเศร้า ลูกน้องเราเกิดอุบัติเหตุ ต่อหน้าต่อตา สุดท้ายก็เสียชีวิต เพราะการกระทำที่่ไม่ปอดภัย คือ..ความรู้เท่าไม่การณ์ ความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัย ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล PPE   นึกย้อนกลับในอดีต ความปลอดภัยบอกตรงๆว่าไม่ค่อยสนใจ เพราะไม่คิดว่ามันไม่เกิดขึ้น ทำมานานแล้ว งานที่ทำก็ปฏิบัติตามกฏระเบียบมาตลอด แต่คนเราย่อมมีการผิดพลาด HUMAN ERROR !!! ดั่งสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง คนเราย่อมมีผิดพลาดได้ แต่่บทลงโทษนี่ซิ แสนเจ็บปวด ครั้งเดียวก็เกินพอ ชีวิตคนทำงานรู้อย่างเดียวคือ เราจะทำงานอย่างไรให้ดี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา ลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เลยละเลยเรื่องด้านความปลอดภัยเพียงนิดเดียว จนน้ำตาลูกผู้ชายได้ไหลรินออก คิดแล้วภาพยังติดตาตรีงใจเรามาจนทุกวันนี้ ผลลัพธ์ ผลกระทบของอุบัติเหตุครั้งนี้นั้นบอกคำเดียวว่า ประเมินค่ามิได้   
        ดังคำว่า " สำหรับบริษัท แค่เสียคนงานเพียงคนเดียว....คงไม่มีความหมาย แต่สำหรับครอบครัวเขาละ มันสำคัญที่สุดในชีวิตเขา "การเสียเสาหลักครอบครัวไป ย่อมมีผลแน่ แน่นอน!!!  ครอบครัว ย่อมล่มสลาย...
       ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา  ผมตั้งปฏิญานตนกับตัวเองไว้ว่า จะนำวิชา ความรู้ ด้านความปลอดภัย ที่ได้เรียน ฝึกอบรม อ่านพบ จดเก็บ คัดลอกลงในเวปไซด์ต่างๆที่เปิดโอกาสให้แชร์หรือโพสได้ เพื่อเผยแพร่ต่อ... เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยมากขึ้น ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงอันตราย ให้มีความตระหนักด้านความปลอดภัยมากขึ้น นำเป็นบทความ ไอเดีย แนวคิด เพื่อนำไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ช่วยตัวเอง เพื่อนร่วมงานคนที่รักให้มีจิตสำนึกความปลอดภัย (Safety Mind) มากขึ้น เพิ่มคุณค่า สร้างความมั่นคงในชีวิต " ทำงานถูกวิธี ทำงานถูกต้อง ชีวิตปลอดภัย " ซึ่งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมทุกที่ต้องการ ...

     ดังนั้นผมมุ่งมั่น ตั้งใจ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านบทความหนังสือ วารสาร เวปไซด์ หรือรับอบรมจากท่านอาจารย์ผู้ชำนาญการต่าง ๆ และได้จากปฏิบัติงานจริง ประสบการณ์ตรงในงานด้านโรงงาน ร่วม 30 ปี ผมมั่นใจเสมอว่า ฉันขอเป็น วิทยากรคนหนึ่ง ที่พร้อมจะไปถ่ายทอด องค์ความรู้ จากประสบการณ์ที่จะช่วยเพื่อนพนักงานทุกคนให้ปลอดภัย เพราะฉันทำได้ ฉันฉลาด ฉันเก่ง Yes I Can !!! จากคำพูดที่่สื่อสาร ง่ายๆ สื่อด้วยภาพและคลิป ดังสิบปากว่า ไม่เท่ากับตาเห็น สร้างบรรยากาศการอบรมแบบสบายๆของรางวัลมากมาย ซึ่งผมไม่เคยเสียดาย แต่เติมใจที่จะมอบให้กับทุกคนที่กล้าแสดงความคิดเห็น ถูกผิด ไม่ซีเรียส แต่ถ้าผิดพร้อมชี้แจงแนะนำ ถูกต้องพร้อมชมเชยด้วยสิ่งของเล็กๆน้อยๆ แต่เปี่ยมด้วยคุณค่า บรรยากาศเศร้า สนุก ตื่นเต้น ความบันเทิงหรรษา สลับกันไป ทุกครั้งผมเตรียมของรางวัลมากมาย เพื่อ ...สร้างแรงจูงใจ... ให้ทุกคนมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น ถามตอบ ....

      จนทุกวันนี้ !!! ผมมั่นใจว่า จะช่วยให้พนักงาน... เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน...
สอนด้วยใจรัก เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อยากให้เพื่อนพนักงานมีความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ ทำอุบัติเหตุ เป็น ศูนย์
 
      
       "ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน 
     ความรู้นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”

    

 

 


 

 

 

 

       ก่อนอื่นผมต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ผมนำบทความ ภาพและคลิป มาเผยแพร่ต่อ  โดยบางครั้งมิได้อ้างอิง หรือโพสชื่อเจ้าของในหัวเรื่องนั้นๆ  ซึ่งอาจเป็นละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของเดิม  

       ซึ่งตัวผมยอมรับการผิดพลาดที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข โดยระบุที่มาของบทความต่างๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติ์กับครู อาจารย์ ผู้ให้ทั้งหลาย ที่มีใจรักที่เผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป แบบสาธารณะ  ผมขออนุญาตินำบทความมาเผยแพร่ต่อในเวปไซด์ของผม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสิบนิ้วพนม ขอกราบขอบพระคุณ..อาจารย์ทุกท่าน และผู้ให้ ทุกคน  ซึ่งล้วนเป็นอาจารย์ของผมทุกคนครับ...จากใจจริงครับ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เพียว เมดิคอล แคร์ จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  (ขายส่ง-ปลีก Protective Covid -19 )

Visitors: 218,326