Safety Week

สวัสดีครับ

          หลายครั้งที่มีน้องๆ โทรมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ว่าจะทำอย่างไร ?  ผมก็ยินดีตอบเพื่อเป็นไอเดีย จากประสบการณ์ที่ได้จัดทำ มีส่วนร่วม และที่ได้พบเห็น  

         ผมก็เลยนำภาพกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยจากบริษัทต่างๆ ที่ผมพอ เจอ มาให้น้องๆ ได้มีแนวคิดและไอเดีย ในการสร้างสรรค์งาน ให้ดี เป็นถูกใจ เพื่อนพนักงานและผู้บริหาร 

         ลองคลิ๊กเข้าไปดูนะ ครับ  ที่ คำว่า  Safety Week คลิ๊กด้านขวามือจะมีภาพตัวอย่างของงาน Safety Week  แล้วอย่าลืมส่งรูปงานบริษัทคุณส่งมาให้ผมด้วยเพื่อเป็นไอเดียต่อไปให้กับคนอื่น

        ขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนให้เพื่อนพนักงานเรามีส่วนร่วม กิจกรรมด้านความปลอดภัย  ขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง

        เมลล์   winaibangpoo@gmail.com   เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเรา

 

SAFETY GAME

 

Safety Game เป็นหนึ่งในวิธีการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพราะเหตุผลที่เราต่างรู้กันดีว่า ระดับความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของกลุ่มคน สังคม มีส่วนไม่น้อยที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงในเรื่องนั้นๆ ถ้าระดับความสนใจในเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มคน หรือในโรงงานไม่มีเลย นั่นหมายความว่า เมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ความสูญเสียอะไรเกิดขึ้น ก็คงจะไม่มีใครสนใจ หากเรื่องความปลอดภัยไม่ได้เป็นหัวข้อเรื่องที่อยู่ในวงสนทนาของคนในโรงงาน ใครจะไม่สวมรองเท้านิรภัยก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลก บรรยากาศที่ไม่มีระดับความสนใจในเรื่องความปลอดภัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างให้เกิดการรวมพลัง มุ่งมั่นไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุ

 

แม้การรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยมิได้ขจัดสาเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยตรง แต่การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นแม้ในสถานที่ทำงานที่ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัย มีระเบียบปฏิบัติงานที่ถูกเขียนขึ้นมาให้มีความปลอดภัยมากที่สุด มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคน และมีการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติงานแล้วก็ตาม เพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุนั้น ก็เพราะบุคคลนั้นๆ มีความต้องการของตัวเขาเองที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย ในสภาพงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานและการปฏิบัติที่ต่ำกว่ามาตรฐานะ ผู้ปฏิบัติงานที่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยจะยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ในทางกลับกัน แม้สภาพงานได้มาตรฐานและมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่ผู้ปฏิบัติงานมีระดับความสนใจในเรื่องความปลอดภัยต่ำ มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ คนที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยได้ คือตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง เราต้องรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนเริ่มที่ตนเองในการป้องกันอุบัติเหตุ การรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องทำและรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง

 

วิธีการรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยที่ใช้งบประมาณไม่มาก กระตุ้นความสนใจได้ระดับหนึ่ง วิธีการรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกท่านควรเลือกนำไปดำเนินและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลดี ได้แก่
- การประกาศเสียงตามสาย
- การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ / การติดประกาศข่าวสารตามพื้นที่หรือแผนกต่างๆ ในโรงงาน
- การจัดทำเอกสารเผยแพร่ / ใบปลิว / แผ่นพับ / หนังสือ วารสาร เป็นต้น
- การติดโปสเตอร์
- การสนทนาความปลอดภัย
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ

 


และเพราะพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ 5 ข้อ ได้แก่ มนุษย์มีความกลัว ต้องการความภาคภูมิใจ ต้องการการยอมรับจากผู้อื่น ต้องการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นและต้องการแข่งขันเพื่อปรารถนาเป็นผู้ชนะ ล้วนเป็นพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ควรคิด ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมวิธีการรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยให้เป็นในรูปแบบประกวด ประชัน ขันแข่งบ้างในบางครั้ง เพื่อกระตุ้นความสนใจเรื่องความปลอดภัยในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ดังกล่าว ดังนั้นนอกเหนือจากกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยพื้นฐานดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยควรจัดรูปแบบการรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดในรูปแบบที่ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ให้มีการประกวด แข่งขันกันสักเล็กน้อย พอให้รู้ว่าใครเป็นผู้ชนะ ใครเป็นผู้ได้รับรางวัล โดยรางวัลที่จะจัดมอบให้นั้น ก็ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและพอสมฐานะของบริษัท ไม่มากหรือน้อยเกินไป ใครได้รางวัลก็ได้ความภูมิใจไป ได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ

 

กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยที่ให้ผลดี ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้ดี จึงเป็นกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยที่ต้องมีเรื่องการประกวด ประชัน ขันแข่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ประกวดลดอุบัติเหตุ
- ประกวดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ประกวดคำขวัญ
- ประกวดหัวหน้างานตัวอย่าง
- ประกวดความคิด
- ประกวดข้อเสนอแนะ
- ประกวดพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัย
- ประกวดพนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลดีเด่น

 

กิจกรรมประกวด และแข่งขันต่างๆ เหล่านี้ เป็นกิจกรรมประกวด แข่งขันที่เมื่อใครคิดที่จะรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยแล้ว ก็ย่อมจะต้องคิดถึงเรื่องนี้กันอย่างแน่นอน และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอีกหลายๆ ท่านที่เริ่มเบื่อหน่ายกับความจำเจที่ตัวเองเคยทำ หรือเคยๆ จัดมา มิหนำซ้ำผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยเองก็มักจะถามหาความแปลกใหม่ในกิจกรรมการประกวด และแข่งขันเรื่องความปลอดภัยนี้อยู่เสมอ safety game ที่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่

 

- ประกวดบอร์ดนิทรรศการความปลอดภัย
- แรลลี่ความปลอดภัย
- การโต้วาทีหรือแซววาทีในเรื่องความปลอดภัย
- การประกวดเดินแบบในชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- การประกวดภาพถ่ายความไม่ปลอดภัย
- การประกวดภาพวาดความไม่ปลอดภัย
- แข่งขันต่อจิ๊กซอว์ความปลอดภัย

 


ยังมี safety game อีกหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้จากความคิดของคุณหรือเกิดจากในคณะกรรมการความปลอดภัยของคุณ ขั้นต้นขอให้ละทิ้งความคิดแบบเดิมๆ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ มองไปรอบๆ ตัว โดยเฉพาะคุณที่นิยมชมชอบการดูโทรทัศน์ และชอบดูรายการเกมโชว์ที่มีให้เห็นอยู่เต็มทุกช่อง เกมโชว์ต่างๆ เหล่านี้ คือเกมที่คุณสามารถนำมาปรับเป็น safety game ได้ เพียงท่านเปลี่ยนหัวข้อ เปลี่ยนคำถามในเกมโชว์เหล่านั้น ให้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย เท่านี้ท่านก็จะได้เกมโชว์ที่แปลก แหวกแนวกว่าใครๆ ได้ความแปลกใหม่ที่ต้องการ และอย่าลืมว่า ไม่ใช่เป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถคิดเกมความปลอดภัยเหล่านี้ได้ ท่านอาจจะลองถามเพื่อนร่วมงาน คณะกรรมการความปลอดภัย หรือแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงาน หรือลูกค้าของท่าน (พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยของคุณเสมอๆ) ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะบอกท่านได้ถึงเรื่อง safety game ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน
การทำ safety game โดยเลียนแบบเกมโชว์จากรายการโทรทัศน์ได้นั้น ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมี คือ อุปกรณ์ เครื่องมือที่สามารถจัดทำสื่อเพื่อให้เห็นภาพและเสียง ซึ่งวิธีที่จะทำให้เราสื่อภาพและเสียงได้ดี ก็คือการบันทึกภาพและเสียงเป็นวิดีโอ สื่ออีกอย่างหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีก็คือสื่อ Digital จากคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างของ safety game ที่เคยปฏิบัติแล้วจริง ได้ผลดีมาก น่าสนใจ ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ประกอบเสริมบางอย่างที่ในองค์กรต้องมีที่จะทำให้คุณนำ game ไปใช้ได้ ใช้เงินไม่มาก แต่ใช้เวลา และใช้แรงมาก ซึ่งต้องยอมเหนื่อยหน่อย งานออกมาน่าสนใจ ความเหนื่อยนั้น นับว่าคุ้มทีเดียว ได้แก่
- จากเกมโชว์ "ลุ้นข้ามโลก" เป็นเกมความปลอดภัย "ตะลุยโรงงานกับความปลอดภัย"
- จากเกมโชว์ "Small Talk" เป็นเกมความปลอดภัย "รู้ใจ ได้คะแนน"
- จาก Walk Rally กลายเป็นเกมความปลอดภัยที่ไม่ต้อง Walk มีการให้คะแนนที่ยุติธรรม ไม่ต้องใช้กำลังคนมากในการจัดเตรียมงาน ที่ชื่อ "ตาดีได้ ตาร้ายไม่ได้คะแนน"
- จากเกมโชว์ "แฟนพันธุ์แท้" เป็นเกมความปลอดภัย "เซฟตี้พันธุ์แท้"
เมื่อคุณได้ทำสัก game หนึ่งแล้ว คุณสามารถจะปรับเปลี่ยน สร้าง safety game ได้ใหม่ ไม่ซ้ำใคร ใช้เฉพาะในโรงงานคุณ ....ก็ยังได้ เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ลองคิดดูซิว่า เกมโชว์ "family game" เกมโชว์ "เกมทศกัณฐ์" ในรายการโทรทัศน์นั้นจะเปลี่ยนรูปแบบเป็น safety game ในโรงงานคุณได้อย่างไร Safety game ที่ควรจัดควรเป็นเกมที่จัดแล้ว ก่อให้เกิดความสนุกสนาน สร้างสรรค์ ไม่ควรจัดแข่งเกมในลักษณะเกมโชว์ "กำจัดจุดอ่อน" ควรให้พนักงานได้ร่วมทำงานและแข่งขันกันเป็นทีมจะดีกว่า

 

ปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการจัด safety game ก็คือ ต้องมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไประดับหนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระดับที่สามารถนำมาแข่งขันกันได้ เพราะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคงไม่รู้สึกสนุกแน่ถ้าแต่ละคำถามที่ถามไปไม่มีใครตอบได้เลย วันนี้ได้แนวคิดเกี่ยวกับ safety game กันไป

 

 

Visitors: 572,239