Talk Show Safety Week

 
 

…Talk Show Safety Week

     พูดเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประมาณ 2 ชั่วโมง

่ เพื่อให้พนักงาน เกิดความ ตระหนัก ด้านความปลอดภัย  ทำงานด้วยใจรัก ย่อมมีพลังถ้าเราทำงานด้วยใจไม่รัก ก็ให้นึกว่าเราทำเพื่อคนที่คุณรัก  ชีวิตคนอยู่เพื่อใคร... หลักการทำอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ผลกระทบของอุบัติ เกิดการสูญเสียมากมาย จนประเมินค่ามิได้ พูดให้คิด ดีกว่าบอกให้เขาทำ เพื่อนช่วยเพื่อน ข่าวอุบัติเหตุเรานำมาสนทนาความปลอดภัย ใครละจะเป็นคนทำ? ลดพฤติกรรมความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัย  สื่อง่าย  ฟังง่าย   สัก 1 ประโยค หรือ 1 ตัวอย่าง หรือ1 ข่าวอุบัติเหตุ หรือ 1 เหตุการณ์ คุณได้คิด และเข้าใจ เป็นบทเรียนหรืออุธาหรณ์สอนใจได้ ผมก็ดีใจแล้ว ในระยะเวลาสั้นๆ คงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัยไม่ได้มาก แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คุณคงเข้าใจว่า ควรจะทำอย่างไร ?  คงไม่อยากเห็นน้ำตาของคนที่คุณรักไหลรินอาบสองแก้มแน่...เมื่อรู้่ชาวท่ี่เกิดขึ้นกับคุณ....

ในหัวข้อความปลอดภัย เช่น การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย , ความปลอดภัย บริษัทถูกใจ ได้ใจพนักงาน และการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย 

 

 

 

  

   

  

2 3 4 5 6 87  9 10 11 12 13

 

Visitors: 575,589