Safety Plan

สวัสดีครับ

  ต้องขอขอบคุณผู้ให้  หลายท่านที่นำข้อมูลดีดีมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดไอเดีย นำประยุกต์ใช้ในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  แจก แผนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี

ที่มาของข้อมูล  ขอบคุณ น้องoum52

 

" ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน 
     ความรู้นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”

Visitors: 524,149