Safety Talk Show

สวัสดีครับ

             ขอบคุณน้อง จป และผู้บริหาร บริษัท ที่ให้โอกาสผมไป Safety Talk Show .เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Safety week  สัปดาห์ความปลอดภัยนช่วงเวลาสั้น ๆ  คงไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายได้ 100 % หรือทันที แต่อย่างน้อย 1 คำพูด 1 เครสตัวอย่าง คงจะแว๊ปหนึ่งในห้วงของความคิด  ทำให้เพื่อนได้นึกหรือคิด  เห็นภาพอุบัติเหตุ ผลลัพธ์ของพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย  การบาดเจ็บ ความพิการ  ความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน ใน อนาคต..

             แรงบันดาลใจของผม...จากประสบการณ์จริง .... ที่ต้องสูญเสีย พนักงานลูกน้องเรา จบชีวิต ซึ่งไม่มีวันหวนกลับ ย้อนเวลากลับมาได้จากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกขั้นตอน ทำงานที่ไม่ใช่หน้าที ขาดความรู้ความชำนาญที่น้อยประสบการณ์ในการทำงาน ผมคิดเสมอว่า ปัญหา คือ โอกาส ปัญหา คือ ความก้าวหน้า พบปัญหาน้อย การป้องกันแก้ไขจึงไม่สามารถที่จะป้องกันได้ดีเท่าที่ควร   สุดท้าย ความสูญเสียย่อมเกิด.... ผลลัพธ์ที่่่เกิดขึ้น ต้องย่อมรับว่าประเมินค่ามิได้...น้ำตาลูกชายที่ไหลริน..และเพื่อนร่วมงาน ...

              ผมพร้อมตั้งใจว่า จะไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อนหรือลูกน้องเราอีกต่อไป ....หรือคนที่เรารู้จัก ...  ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยนำความรู้ ประสบการณ์จริงในชีวิต ถ่ายทอดให้เพื่อนพนักงาน ได้รู้ ได้ทราบ....ถึงผลลัพธ์จากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย พฤติกรรมที่เสี่ยงอันตราย

              ขอโอกาสสักครั้ง...ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงาน... เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน.  สีหน้าแวดตาของผู้เข้ารับฟังเศร้า  ฟังแล้วสนุกสนาน เฮฮา ทุกรอยยิ้ม และความเศร้า คือ กำลังใจของผม

 

Visitors: 568,485