PPE

PPE หมายถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพ และสิ่งแวดล้อมการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการป้องกัน อันตรายจากการทำงาน โดยทั่วไปจะยึดหลักการป้องกัน ควบคุมที่สิ่งแวดล้อมการทำงานก่อน ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำกลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลมาแทนารเลือก และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ผู้รับผิดชอบควรยึดหลัก ดังนี้

      เลือกซื้อให้เหมาะสมกับลักษณะอันตราย ที่พบจากการทำงาน
      อุปกรณ์ที่เลือก ควรได้รับการตรวจสอบ และรับรองตามมาตรฐาน
      มีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกันอันตราย และทนทาน
      มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้ และง่ายต่อการใช้
      มีให้เลือกหลายแบบ และหลายขนาด
      การบำรุงรักษาง่าย อาหลั่ยหาซื้อง่าย และไม่แพงเกินไป
      ให้ความรู้กับผู้ใช้ในเรื่องประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย วิธีการเลือกใช้ การสวมใส่ที่ถูกต้อง และการบำรุงรักษา
      มีแผนการชักจูงการใช้ การปรับตัวในการใช้ระยะแรก และส่งเสริมการใช้
      ให้รางวัลสำหรับผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
      มีปริมาณพอเพียงกับจำนวนผู้ใช้
      กรณีที่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชำรุด ต้องเปลี่ยน หรือซ่อมแซมได้


ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

       อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection Devices)
       อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Eye and face protection devices)
       อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear protection devices)
       อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ (Respiratory protection devices)
       อุปกรณ์ป้องกันลำตัว (Body protection devices)
       อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection devices)
       อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot protection devices)
       อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

 คลิปนี้ ดูแล้วเศร้าใจ สะเทือนใจเหมือน ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง ก็คงไม่เข้าใจคำว่า  " ปลอดภัย "

ขอขอบคุณทีมงานที่จัดทำคลิปวีดีโอด้านความปลอดภัย เพื่อเตือนสติเป็นอุธาหรณ์สอนใจ ถ้าไม่เกิดกับคนที่เรารัก คนเราก็มักจะมองข้าม ไม่เคยเห็นความสำคัญกับสิ่งนั้น ขอตบมือให้ครับ


  • คำถามที่เราจะพบเจอ ไม่ทราบว่า จป.ท่านใดพอจะมีประสบการณ์ หรือความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากใบหินเจียรบ้างไม๊ค่ะ ตอนนี้พนักงานโดนใบหินเจียรบาดไป 2 คนแล้ว ท่านใดพอจะมีแนวทางแก้ไขบ้า...

  • original-1414058117284.jpg
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมช เชี่ยวชาญ เมื่อกล่าวถึง “พี พี อี (PPE)” ผู้ที่อยู่ในแวดวงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คงคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี เพราะหลาย ๆ ท่านมักเรียก...

  • สวัสดีครับ ผมขอนำภาพ บทความ PPE ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔มานำเสนอ เพื่อเป็นไอเดียสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอุปกรณ์...


  • พนักงานที่ยกเคลื่อนย้ายของหนักจำเป็นต้องใส่เข็มขัดพยุงหลังหรือไม่๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเคลื่อนย้ายของหนัก ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเคลื่อนย้ายของหนัก ...

  • สวัสดีครับ ขอนำภาพอุบัติเหตุจากการกระทำไม่ปลอดภัย คือ ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล ครับ เพื่อให้เกิดไอเดีย... บทเรียนสำหรับคนที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลจ...

  • สวัสดีครับ ขอนำเสนอที่่ล้างตาฉุกเฉิน มาเล่าให้ฟังกันครับ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเ...

  • สวัสดีครับ ผมไปอ่านเจอ คิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่านเลย ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ ข้อมูลจาก สสปท
Visitors: 568,484