HORENSO

" Ho Ren So " 

Brainfruit
11 พ.ย. 2019 เวลา 23:46 • ธุรกิจ
 
พูดถึงวิธีการทำงานของคนญี่ปุ่นที่คนไทยรู้จัก ได้แก่ กระบวนการผลิตของคนญี่ปุ่น Just in time delivery และ 5ส แต่คงมีน้อยคนนักที่จะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบริหารแบบญี่ปุ่นอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนงานในองค์กร การจ้างงานตลอดชีวิต การไปทำงานนอกสถานที่ การฝึกจากการทำงานจริง ... นอกจากนี้ยังมีวิธีการทำงานอีกแบบที่คนญี่ปุ่นมักจะทำอยู่เสมอๆ ก็คือการรายงานผลการทำงานเป็นระยะๆ แต่คนไทยไม่นิยมทำ ทำให้คนญี่ปุ่นมองว่าการทำงานของคนไทยนั้นไม่ค่อยมีการแจ้งความคืบหน้า บางทีไม่รู้หรือตอบไม่ได้ก็เงียบไปเฉยๆ บางครั้งพอสั่งงานก็บอกว่าเข้าใจทั้งๆ ที่จริงๆ ไม่เข้าใจ แต่คนญี่ปุ่นคาดหวังว่าหากไม่เข้าใจก็บอกตรงๆ ไม่ใช่ว่ารับปากแต่จริงๆ ไม่เข้าใจแล้วก็ทำไม่ได้หรือทำผิดจากที่ควรจะเป็น หรือพอเกิดปัญหาก็ไม่กล้าบอกเพราะกลัวโดนดุจนเกิดปัญหาลุกลามใหญ่โต
คนญี่ปุ่นมองว่าการรายงานผลการทำงานนั้นควรจะทำแบบอัตโนมัติคือไม่ต้องรอให้เจ้านายถามแล้วจึงบอก เพื่อที่เจ้านายจะได้รู้ว่าไม่ได้ทำงานไปคนละทิศคนละทางกับที่สั่งหรือหากมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขได้ทันเวลา หลักการนี้เรียกว่า Horenso โฮ-เร็น-โซ (報連相) หากทำได้ก็จะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจให้ได้ทำงานสำคัญๆ อย่างแน่นอน
(เรื่องโดย : พิชชารัศมิ์ www.marumura.com)
Ho Ren So” ” (報・連・相)
กฎ 3 ข้อที่ทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ แบบ #ญี่ปุ่น
Visitors: 182,405