Lock Out Tag Out

Lock Out Tag Out
            หลายบริษัทจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในส่วนนี้ของพนักงานด้วย เพราะว่าการตัดแยกพลังงานนั้นมันไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้ ซึ่งคนที่จะได้รับการอนุญาตก็ต้องผ่านอบรมการตัดแยกพลังงานมาก่อนเพื่อให้มีความชำนาญในการทำงานด้านนี้โดยตรงการตัดแยกพลังงานคือมันก็เป็นเหมือนกับการตัดแยกพลังงานออกไปจากเครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน อาจจะเรียกว่าเป็นระบบล็ออคและแขวนป้ายทะเบียน (Lock Out Tag Out) ก็ได้ มันก็คือกระบวนการเดียวกันระบบล็อค (Lock Out) เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ใช้เพื่อการตัดแยกพลังงานออกหรือเอาอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานออกนั่นเอง โดยจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการตัดแยกโดยเฉพาะ หากเข้าอบรมการตัดแยกพลังงานจะรู้จักอุปกรณ์เหล่านั้นระบบแขวนป้ายทะเบียน (Tag Out) เป็นขั้นตอนของการควบคุมอันตรายอีกวิธีหนึ่งที่ทางผู้เข้าอบรมการตัดแยกพลังงานนั้นจะได้เรียนรู้กัน การแขวนป้ายนั้นจะเป็นแผ่นสำหรับการแสดงข้อความและรายละเอียดของความอันตรายในตัวอุปกรณ์ที่ตัดแยกออก ป้ายของแต่ละบริษัทที่ใช้อาจจะแตกต่างกันออกไปเพื่อความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรที่มีพลังงานสูงและอันตรายระบบการล็อลและแขวนป้ายควบคุมความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องมา ส่วนจะล็อคแบบไหนใช้แผ่นป้ายทะเบียนแบบไหนก็แล้วแต่การออกแบบของบริษัทนั้นได้เลย...

คัดลอกจาก http://www.dt.co.th

Visitors: 568,485