มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

วัสดีครับ

      พอดีไปอ่านเจอ ในเวป  jorpor.comและจากเวปไซด์อื่นๆ   เลยขอคัดลอกมาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล จาก

กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ occenv@gmail.com

Visitors: 580,722