5 ส ในโรงงาน ส สร้างนิสัย

 

สร้างนิสัย คือ

 

ภายใน 5 ส กิจกรรมที่ต้องมีการลงมือทำจริง คือ สะสาง สะดวก สะอาด ด้วยการทำ สะสาง สะดวก  สะอาด ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก จะทำให้สามารถรักษาให้สถานปฏิบัติงานอยู่ในสภาพที่มี สุขลักษณะ ได้อย่างต่อเนือง

 

        การทำ 3 ส ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

 

       การรักษาให้อยู่ในสภาพที่มีสุขลักษณะอย่างต่อเนื่อง

 

      สิ่งเหล่านี้ คือ  สร้างนิสัย

 

ที่มา TPA new ฉบับที่ 6    เดือนสิงหาคม 2561 

 

 

5 ส ในโรงงาน ส สร้างนิสัย

Visitors: 182,413