บทความดีดี

สวัสดีครับ ...

   ผมยินดี เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านกิจกรรมความปลอดภัย  

  แวะมาอ่านบทความดีดีที่คัดลอกมาให้อ่านเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แม้จะไม่มาก แต่ก็คงมีประโยชน์บ้าง

  ถ้าอ่านแล้วไม่นำไปปฏิบัติหรือเผยแพร่ความรู้นี้ต่อไป  ก็คงไม่มีประโยชน์อะไร  พวกเรามาช่วยกันสร้างความปลอดภัยนะครับ

 

 

Visitors: 157,974