อุบัติเหตุในโรงเรียน

สวัสดีครับ

      เราในฐานะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือเป็นญาติของเด็ก รักและมีความห่วงใยในบุตรหรือหลาน จุดเสี่ยงจุดอันตรายมีมากมายหลายอย่างด้วยกัน ผมก็จะพยายามรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มาเป็นอุธาหรณ์ ย่้ำเตือนมิอย่างให้เกิดขึ้นกับคนที่เรารัก...

       ข่าวการสูญเสียของลูกหลานเรา สร้างความโคกเศร้า ยากที่จะลืมเลือนได้  เรามาศึกษา เพื่ออย่าให้มันเกิดขึ้นเลย นะครับ

Visitors: 524,151