อุบัตฺเหตุจากไฟฟ้า

สวัสดีครับ

              อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่่ ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น  ทำให้เกิดความเสียหายยากที่จะประเมินค่าได้ ความสูญเสียทางชีวิต ทรัพย์สิน  ไฟฟ้า ถือเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้เสียชีวิตได้ทันที

              ผมนำข่าวอุบัติเหตุด้านไฟฟ้ามาเพื่อเป็นอุธาหรณ์เตือนใจไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย

 

วรายุ หมูซิ่งครหวัน ถึง นครสวรรค์ แจ้งข่าวสาร อุบัติเหตุ 24 ชม.

ขออนุญาติมาเตือนภัยในความไม่ประมาทกับการทำงานใกล้กับสายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ และด้านแรงสูง ในเรื่องอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยส่วนตัวที่ต้องมีเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านหนองเบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ #ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

 

Visitors: 572,415