อุบัตฺเหตุจากไฟฟ้า

สวัสดีครับ

              อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่่ ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น  ทำให้เกิดความเสียหายยากที่จะประเมินค่าได้ ความสูญเสียทางชีวิต ทรัพย์สิน  ไฟฟ้า ถือเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง ทำให้เสียชีวิตได้ทันที

              ผมนำข่าวอุบัติเหตุด้านไฟฟ้ามาเพื่อเป็นอุธาหรณ์เตือนใจไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย

Visitors: 130,552