ไฟล์อบรม Lockout tagout

ตัวอย่างการอบรมพนักงานในการใช้อุปกรณ์ Tag Out/Log  Out

ขอบคุณ ที่นำเผยแพร่ ผู้ให้ใจดี

msc99 จาก jorpor.com

Visitors: 524,460