ไฟล์อบรม Lockout tagout

ภาพจาก คุณเกียรติศักดิ์ เพียรซ้าย

ส่วนไฟล์ตัวอย่างการอบรมพนักงานในการใช้อุปกรณ์ Tag Out/Log  Out

ขอบคุณ ที่นำเผยแพร่ ผู้ให้ใจดี

msc99 จาก jorpor.com

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) manasu

และ คุณ JIRAPONG

 

 

Visitors: 572,238