กิจกรรมและเกมส์

สวัสดีครับ

      กิจกรรม และเกมส์ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย นั้นก็สำคัญ จะทำให้กิจกรรมมีสีสรรค์น่าสนใจ  ทำอย่างไรให้เพื่อนพนักงานได้มีส่วนร่วมมากที่สุด

      ผมขอนำเสนอตัวอย่างส่วนหนึ่งของงาน.. เผื่อเพื่อนๆ เกิดไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์มากกว่านี้ แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจนะ บริษัทของเพื่อนๆ มีกิจกรรมดีดี แต่ไม่ค่อยนำมาเผยแพร่กัน สิ่งดี ดี มีประโยชน์มันก็จบลงที่บริษัท.. แต่บุคคลภายนอกไม่ได้เห็นกัน ..นี่คือ ....  สิ่งที่ผม เสียดาย.....
    ผมเห็นในเพรสบุท แต่มันมีภาพกิจกรรมน้อย  เราไม่สามารถมองภาพที่กว้างได้   เลย ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าที่ควร... แต่ผมก็พยายามรวบรวมไว้  บางคนเห็นแวบเดียวก็สามารถเกิดไอเดีย นำไปต่อยอดดได้เลย.. บางคนก็ไม่เข้าใจ ก็นึกหรือทำได้ไม่ถูก  

     มีปัญหาอะไร ก็เมลหรือโทรมาถามได้ครับ ผมยินดีรับใช้  ให้คำแนะนำ ปรึกษาได้ครับ  ก็เพื่อนพนักงานเขาให้เขาตระหนัก สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานครับ

    " ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน 
     ความรู้นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”

Visitors: 572,238