ความปลอดภัยของ PPE

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมช เชี่ยวชาญ

 

          เมื่อกล่าวถึง “พี พี อี (PPE)” ผู้ที่อยู่ในแวดวงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คงคุ้นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี   เพราะหลาย ๆ ท่านมักเรียกทับศัพท์ตัวย่อภาษาอังกฤษนี้ เสียจนติดปาก   แต่สำหรับผู้ที่อยู่นอกแวดวงแล้ว พี พี อี คืออะไร ในจุลสารฉบับนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องนี้พอสังเขป

พี พี อี คือ อะไร 
          พี พี อี (PPE) ย่อมาจาก Personal Protective Equipments (ตำราบางเล่ม เรียก เป็น PPD ย่อมาจาก Personal Protective Devices ก็มี) แปลเป็นไทยแบบตรงตัว คือ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น มักเรียกกันว่า “อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล” (ตำราบางเล่มเขียนเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลก็มี) นอกจากนี้ หากดูตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ (โดยเฉพาะในกฏหมายฉบับใหม่ ๆ) มักเรียก PPE ว่า“อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล”   จะเห็นได้ว่า  PPE เรียกเป็นภาษาไทยได้หลายลักษณะดังที่กล่าวข้างต้น (การเรียกชื่อ PPE เป็นภาษาไทย ระวังการเรียกสับสนด้วย  เคยพบว่า บางท่านเรียกสลับเป็น “อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยฯ” หรือ “อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายฯ” ก็มี เพราะอันตรายต้องป้องกันและความปลอดภัยต้องคุ้มครอง)

          โดยสรุปแล้ว PPE จึงเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับสวมใส่/ ปกคลุมอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและ/ หรือการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการทำงาน (อันตรายในที่นี้เป็นอันตรายทั้งที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ (injury) และอันตรายที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย (illness))

ชนิดของPPE
          PPE  แบ่งได้หลายชนิดตามส่วนของร่างกายที่สวมใส่หรือได้รับการป้องกันที่สำคัญ คือ
1. อุปกรณ์ป้องกันศรีษะใช้สำหรับป้องกันศรีษะจากการกระแทก การเจาะทะลุของของแข็ง อันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว อุปกรณ์ป้องกันศรีษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Helmet/Safety Hat/Hard Hat) (ดังแสดงในภาพที่ 1) นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ป้องกันศรีษะอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “หมวกกันศรีษะชน (Bump Hat/Bump Cap)” (ดังแสดงในภาพที่ 1)ลักษณะภายนอกคล้ายหมวกนิรภัย แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติทนการกระทบกระแทก การเจาะทะลุ กระแสไฟฟ้าเหมือนกับหมวกนิรภัย  ดังนั้น หมวกกันศรีษะชนจึงเหมาะสำหรับงานที่ทำในที่แคบหรือมีความเสี่ยงต่อการชนกับสิ่งกีดขวางบริเวณศรีษะ เช่น ภายในท่อ ถัง หรือโพรง เป็นต้น  


                                           
หมวกนิรภัย    (1)                                                      หมวกกันศรีษะชน    (2)
ภาพที่  1  อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ
ที่มา (1) http://www-4.drapertoolbox.co.uk/draper-safety-helmet-00062544M.jpg; (2)  
http://www.envirosafetyproducts.com/bumps-cap-white-bump-cap-red.html

2. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ใช้สำหรับป้องกันใบหน้าและดวงตาจากการกระทบกระแทกของของแข็ง การกระเด็นของสารเคมีหรือของเหลวอันตรายอื่น ๆ อันตรายจากงานเชื่อมโลหะ ตัวอย่างของอุปกรณ์ชนิดนี้ คือ แว่นตานิรภัย (Safety Spectacles/Safety Glasses)ครอบตานิรภัย (Goggles) กระบังหน้า (Face Shields) กระบังหน้าสำหรับงานเชื่อมโลหะ(Welding Shields) (ดังแสดงในภาพที่ 2)

                                    
แว่นตานิรภัย  (1)                                                                        ครอบตานิรภัย (1)

                                                     
กระบังหน้า  (3)                                                 กระบังหน้าสำหรับงานเชื่อมโลหะ (4)
ภาพที่ 2 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
ที่มา (1) http://www.osedirectory.com/images/product_profiles/257.jpg; (2)  http://medical-supplies-equipment-company.com/Image/N-A-2011/Safety-Chemical-Splash-Goggles-1.jpg; (3) http://images.rockler.com/rockler/images/41979-01-200.jpg;  (5) http://image.made-in-china.com/2f0j00MeuQEyzgqVba/Welding-Mask.jpg

3. อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับมือและแขน จากสารเคมี วัตถุมีคม อุณหภูมิร้อนและเย็น ไฟฟ้า เชี้อโรด สิ่งสกปรกต่าง ๆ ตัวอย่างของอุปกรณ์ชนิดนี้ คือ ถุงมือชนิดต่าง ๆ ปลอกแขน และปลอกนิ้ว (ดังแสดงในภาพทื่ 3)

                 
(1)                           (2)                                  (3)                                   (4)
ภาพที่ 3 อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน   
ที่มา : (1)  http://www.howardsmalta.com/General%20purpose.jpg; (2) http://www.legionsafety.com/images/T/mr9370_1.jpg; (3)http://pimg.tradeindia.com/00356587/b/2/Safety-Gloves.jpg; (4)  http://www.arc-flash-clothing.com/images/electrical-safety-gloves.jpg

4. อุปกรณ์ป้องกันขาและเท้า ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับขาและเท้าจากการกระแทก ทับหรือหนีบโดยวัตถุแข็ง การหกใส่ของสารเคมี การสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า ตัวอย่างของอุปกรณ์ชนิดนี้ คือ รองเท้านิรภัย (Safety shoes) รองเท้ายาง รองเท้าพลาสติก (ดังแสดงในภาพที่ 4)

รองเท้านิรภัย  (1),                     (2)                                          (3)
ภาพที่ 4 อุปกรณ์ป้องกันขาและเท้า
ที่มา : (1) http://www.faurtat.com.my/images/111.JPG; (2) http://www.vegetarian-shoes.co.uk/Portals/42/product/images/prdb1458af5-8cb1-4a86-8053-e157a9e47a51.jpg; (3) http://i01.i.aliimg.com/img/pb/992/333/467/467333992_652.jpg

5. อุปกรณ์ป้องกันลำตัว ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับลำตัวจากการกระเด็นของสารเคมีอันตราย โลหะหลอมเหลว  การสัมผัสอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด รวมถึงไฟไหม้ การกระแทกกับวัตถุแข็งต่าง ๆ ตัวอย่างของอุปกรณ์ชนิดนี้ คือ ชุดป้องกันสารเคมี ชุดป้องกันความร้อน แผ่นคาดลำตัว หรือเอี๊ยมทำจากวัสดุชนิดต่าง ๆ (ดังแสดงในภาพที่ 5)


                   
ชุดป้องกันสารเคมี   (1)                            ชุดป้องกันความร้อน (2)
           
แผ่นคาดลำตัว  (3), (4)
ภาพที่ 5 อุปกรณ์ป้องกันลำตัว
ที่มา : (1)  http://shoptnk.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/170x/ 9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/m/mmm-4540_1.jpg; (2) http://www.siamsafetyplus.com/images/200909/goods_img/392_G_1252533734315.jpg; (3)http://www.conexstore.com/images/catalog_images/1212120431.jpg; (4) http://www.pangolin.co.th/content/ppe/L_29022012233444_Id134.jpg


6. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้สารอันตรายหรือสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจ ตัวอย่างของอุปกรณ์ชนิดนี้ คือ หน้ากากกรองอากาศชนิดต่าง ๆ    ชุดส่งผ่านอากาศ (Airline Respirators) อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจแบบมีถังอากาศพกพา (SCBA; Self Contained Breathing Apparatus) (ดังแสดงในภาพที่ 6)


              

  1.                            (2)                                (3)                            (4)

ภาพที่ 6 หน้ากากกรองอากาศชนิดต่าง ๆ
ที่มา: (1) http://img.directindustry.com/images_di/photo-m2/disposable-particulate-filter-masks-17954-2512077.jpg;  (2)http://img.weiku.com/waterpicture/2011/10/23/4/CE_approved_gas_mask_safety_mask_respirator_634550730833837208_9.jpg; (3)http://www.seamansafety.com/Upload/Resim/u_207201111328672.gif; ; (4)http://web.tradekorea.com/upload_file2/sell/14/S00013814/Gas_Mask_NDXM1122_.jpg

                         
ชุดส่งผ่านอากาศ (1)                                                        SCBA (2)
ภาพที่ 6 อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
ที่มา :  http://www.atlasfse.com/images/MSA%20Hip%20Air.jpghttp://www.geneseo.edu/~ehs/Respirator%20Web%20page/scba.gif

7. อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ใช้สำหรับลดระดับเสียงดังจากสภาพแวดล้อมการทำงานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ก่อนเข้าสู่ระบบการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน  ตัวอย่างของอุปกรณ์ชนิดนี้ คือ ที่อุดหูลดเสียง (Ear Plugs) ที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) (ดังแสดงในภาพที่ 7)


 
ที่อุดหูลดเสียง (1)-(4)

 
ที่ครอบหูลดเสียง  (5), (6)
ภาพที่ 7 อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง
ที่มา : (1) https://www.pistoleer.com/protection/pics/RP2001.jpg; (2) http://www.columbia-sp.com/images/ear%20plug.jpg; (3)http://www.andysafety.com/products/images/ear%20muff/EAR%20PLUG%20AS0404.jpg; (4)http://www.kfook.com/uploadfile/201005/14/13577258.jpg; (5) http://www.sharpesafety.com/catalog/images/9/2099.jpg; (6)http://simplifiedsafety.co.uk/store/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/i/file_1_78.jpg

8. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้คนทำงานในที่สูงตกลงสู่เบื้องล่าง ตัวอย่างของอุปกรณ์ชนิดนี้ คือ เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) สายรัดตัวนิรภัย (Safety Harness) เชือกนิรภัย (Lanyards) สายช่วยชีวิต (Lifelines) (ดังแสดงในภาพที่ 8)

                         
เข็มขัดนิรภัย (1)                                                 สายรัดตัวนิรภัย (2)
     
เชือกนิรภัย (3)                                                       สายช่วยชีวิต (4)
ภาพที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
ที่มา : (1) http://unionpdg.tarad.com/shop/u/unionpdg/img-lib/spd_20080904135655_b.jpg; (2) http://www.premierplanthire.co.uk/14W%20-%20Safety%20Harness.jpg; (3) http://www.dcfpnavymil.org/Personnel%20Protection/Fall%20Protection/HarnessTip004a.jpg; (4)http://www.westernsafety.com/tractelfallstop2005/tractelpg31-ropelifeline.jpg

          จุลสารฉบับนี้คงกล่าวถึงนิยามและชนิดของ PPE พอสังเขป เป็นความรู้เบื้องต้นโดยไม่ได้ลงรายละเอียดทางวิชาการมากนัก อย่างไรก็ตาม หากสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตำราและเอกสารวิชาการที่มีเผยแพร่อยู่มากมาย รวมถึงเอกสารอ้างอิงท้ายจุลสารนี้ 
สุดท้ายก่อนจาก (ฝากไว้ขำ ๆ….อย่าคิดมากครับ) สำหรับบางอาชีพ (ถึงแม้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทย แต่ก็มีอยู่ในสภาพความเป็นจริงของสังคม) จากนิยามความหมายของ PPE ทำให้ ชนิดของ PPE ดังกล่าวข้างต้น อาจต้องมีอุปกรณ์ป้องกันบางส่วนของร่างกายเพิ่มเติมอีกหนึ่งชนิด (ดังแสดงในภาพที่ 9)   

              
 
ภาพที่ 9 PPE อีกชนิดหนึ่ง ?   
สำหรับคุณผู้ชาย  โปรดให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ  อย่าลืมสวมใส่ PPE ทุกครั้งที่จะปฏิบัติภาระกิจเพื่อความปลอดภัยด้วย 


-----------------------------------
เอกสารอ้างอิง


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. (2550). เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. นนทบุรี: สำนักพิมพ์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม สำนักพิมพ์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2552
Occupational Safety and Health Administration.  Personal Protective Equipment, OSHA 3151-12R ,2003
ค้นคืนจาก  http://www-4.drapertoolbox.co.uk/draper-safety-helmet-00062544M.jpg 
ค้นคืนจาก   http://www.envirosafetyproducts.com/bumps-cap-white-bump-cap-red.html 
ค้นคืนจาก  http://www.osedirectory.com/images/product_profiles/257.jpg
ค้นคืนจาก  http://medical-supplies-equipment-company.com/Image/N-A-2011/Safety-Chemical-Splash-Goggles-1.jpg 
ค้นคืนจาก  http://images.rockler.com/rockler/images/41979-01-200.jpg 
ค้นคืนจาก  http://image.made-in-china.com/2f0j00MeuQEyzgqVba/Welding-Mask.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.howardsmalta.com/General%20purpose.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.legionsafety.com/images/T/mr9370_1.jpg 
ค้นคืนจาก  http://pimg.tradeindia.com/00356587/b/2/Safety-Gloves.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.arc-flash-clothing.com/images/electrical-safety-gloves.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.faurtat.com.my/images/111.JPG 
ค้นคืนจาก  http://www.vegetarian-shoes.co.uk/Portals/42/product/images/prdb1458af5-8cb1-4a86-8053-e157a9e47a51.jpg 
ค้นคืนจาก  http://i01.i.aliimg.com/img/pb/992/333/467/467333992_652.jpg 
ค้นคืนจาก  http://shoptnk.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/170x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/m/mmm-4540_1.jpg 
ค้นคืนจาก http://www.siamsafetyplus.com/images/200909/goods_img/392_G_1252533734315.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.conexstore.com/images/catalog_images/1212120431.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.pangolin.co.th/content/ppe/L_29022012233444_Id134.jpg 
ค้นคืนจาก  http://img.directindustry.com/images_di/photo-m2/disposable-particulate-filter-masks-17954-2512077.jpg 
ค้นคืนจาก  http://img.weiku.com/waterpicture/2011/10/23/4/CE_approved_gas_mask_safety_mask_respirator_634550730833837208_9.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.seamansafety.com/Upload/Resim/u_207201111328672.gif 
ค้นคืนจาก  http://web.tradekorea.com/upload_file2/sell/14/S00013814/Gas_Mask_NDXM1122_.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.atlasfse.com/images/MSA%20Hip%20Air.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.geneseo.edu/~ehs/Respirator%20Web%20page/scba.gif 
ค้นคืนจาก  https://www.pistoleer.com/protection/pics/RP2001.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.columbia-sp.com/images/ear%20plug.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.andysafety.com/products/images/ear%20muff/EAR%20PLUG%20AS0404.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.kfook.com/uploadfile/201005/14/13577258.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.sharpesafety.com/catalog/images/9/2099.jpg 
ค้นคืนจาก  http://simplifiedsafety.co.uk/store/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/i/file_1_78.jpg 
ค้นคืนจาก  http://unionpdg.tarad.com/shop/u/unionpdg/img-lib/spd_20080904135655_b.jpg 
ค้นคืนจาก http://www.premierplanthire.co.uk/14W%20-%20Safety%20Harness.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.dcfpnavymil.org/Personnel%20Protection/Fall%20Protection/HarnessTip004a.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.westernsafety.com/tractelfallstop2005/tractelpg31-ropelifeline.jpg 
ค้นคืนจาก  http://www.dailyglobal.com/wp-content/uploads/2008/09/condom.jpg

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 572,410