อบรมบริษัท... แถว... สมุทรปราการ

สวัสดีครับ

หนึ่งครั้งที่ภาคภูมิใจในชีวิต
มีโอกาสได้บรรยาย BBS การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายใต้ Campaign"Anti Fire เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

สวัสดีครับ

        ต้องขอขอบคุณ  คุณเค ผจก ฝ่ายความปลอดภัย และผู้บริหารบริษ้ท แมรี่กอท จิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่ให้โอกาสผมไปเผยแพร่ความรุ้ด้านความปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ด้วยกิจกรรม KYT  การฝึกการหยั่งรุ้ระวังอันตราย  ด้วยบรรยากาศ สนุกสนาน  เฮฮา ได้สาระ ข้อคิด ภาพ คลิ เป็นอุธาหรณ์  เตือนสติ อย่างน้อย 1 อุบัติการณ์ คงเปลี่ยนคิด เปลี่ยนวิธีการทำงานเสี่ยงอันตราย ให้เปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความปลอดภัยได้

       ต้องขอขอบุคุณ ผู้รับการอบรมทุกท่านที่ตั้งใจฟัง หวังคงนำไปใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน  ทุกรอยยิ้ม ใบหน้าที่สดใส เปล่งประกายความรู้ ความเข้าใจ คือสิ่งที่ภูมิใจ ของผม 

       รางวัลเล็กๆน้อย  สร้างบรรยากาศในการอบรมได้ดี ทุกคนแสดงความคิดเห็น ผิดถูกไม่ซีเรียส  แต่คิด กูต้องได้    เราก็จัดให้ไปครับ....

รอบบ่าย

Visitors: 580,716