ตัวอย่างหนังสือแต่งตั้ง ผู้อนุญาตทำงานที่อับอากาศ

สวัสดีครับ

         ผมขอนำตัวอย่างแบบฟอร์มแต่งตั้งผู้ควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ  มาให้ดูกันเพื่อเป็นตัวอย่าง ในการทำหนังสือแต่งตั้งครับ

ต้องขอบคุณอาจารย์ผู้ให้ด้วยนะครับ

อาจารย์ ณัฐพล วิธินันทกิตต์ 

อาจารย์ นัครินทร์ หนหวย

Preecha Sriroon

สวัสดีครับ

         ผมขอนำตัวอย่างแบบฟอร์มแต่งตั้งผู้ควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ  มาให้ดูกันเพื่อเป็นตัวอย่าง ในการทำหนังสือแต่งตั้งครับ

ต้องขอบคุณอาจารย์ผู้ให้ด้วยนะครับ

อาจารย์ ณัฐพล วิธินันทกิตต์ 

อาจารย์ นัครินทร์ หนหวย

Preecha Sriroon

 

Visitors: 572,426