ทำ 5 ส.ให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการทำ 5 ส.ให้ประสบความสำเร็จ

           ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีความคิดที่ว่า “ฉันจะทำ 5 ส. เฉพาะบริเวณใกล้ ๆ ตัวฉัน และฉันจะค่อย ๆ ทำเท่าที่ฉันทำได้เท่านั้น”  ใช่ไหมครับ ? ผมยอมรับครับ ว่าผมเองก็เคยเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยคิดแบบนี้ ซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้ซะแล้วเราคงทำ 5 ส. ไม่สำเร็จแน่ๆครับ ดังนั้นเรามาลองปรับแนวคิดใหม่ เพื่อตนเองกันเป็นต้นว่า  “ 5 ส. ฉันทำได้ และจะสามารถทำมันให้สำเร็จ ” ซึ่งถ้าคิดแบบนี้ และลงมือทำอย่างเต็มความสามารถแล้วล่ะก็  เราจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ และฉบับนี้ผมจะขอแนะนำเรื่อง เทคนิคการทำ 5ส. ให้ประสบความสำเร็จ ว่ามีแนวทางใดบ้าง ที่จะทำให้เรื่องของ 5 ส. นั้นประสบความสำเร็จกันครับ

          1. จงเริ่มลงมือทำ 5 ส. อย่างจริงจัง โดยผู้บริหารต้องประกาศนโยบาย 5 ส. ให้พนักงานทุกคนทราบ มีวันทำ BIG CLEANING DAY เพื่อการทำความสะอาดครั้งใหญ่พร้อมกันทั้งบริษัท มีการกำหนดช่วงเวลากิจกรรมที่เข้มข้น และลงมือทำอย่างจริงจัง อย่างต่อเนื่อง

          2. จัดให้มีการทำ 5 ส. ทั่วทั้งองค์กร (บริษัทหรือหน่วยงาน) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหน่วยงาน โดยอาจมีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็นหน่วยย่อยเพื่อให้ง่ายต่อความรับผิดชอบในการทำ 5 ส.  และง่ายต่อการประเมินผล

          3. ให้แต่ละหน่วยงาน หรือ แต่ละฝ่ายในสถานประกอบการ ลงมือทำ 5 ส. อย่างมีแผนงานหรือตามที่วางไว้ โดยมี การตั้งเป้าหมาย หรือหัวข้อกิจกรรม (Theme) ให้ชัดเจน เช่น หัวข้อการให้คะแนนและหักคะแนนในจุดต่างๆ และหลักเกณฑ์การประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือให้การชี้วัดผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส.

           4. ทำ 5 ส. ทั่วทั้งองค์กร ทั้งสำนักงาน และทั้งโรงงาน จัดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งให้ทุกคนมีความเข้าใจในหลักการดำเนินกิจกรรม ความหมายของแต่ละหัวข้อ ซึ่ง สามารถดำเนินการได้หลายแบบ เช่น การทำบอร์ดกิจกรรม 5ส. ,การจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส. , การเลือกตัวแทนคณะกรรมการ 5 ส. เพื่อวัดผลการดำเนินการในองค์กร เป็นต้น

           5. ทุกหน่วยงานจะต้องมี ตาราง หรือ รายการ หรือ รายชื่อของสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้ และเวียนให้หน่วยงานอื่น ๆ ทราบ เพื่อที่ว่าหน่วยงานไหนต้องการวัสดุ สิ่งของที่ไม่ใช้ของหน่วยงานอื่น จะได้มี การและเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานระหว่างหน่วยงานภายในบริษัท

            6. ทุกหน่วยงานจะต้องมีใบแสดง หรือ Checklist ความก้าวหน้าของการทำ 5 ส. และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

              เราจะเห็นได้ว่า ในการทำงานหรือแม้กระทั่งกิจกรรม 5 ส. นั้น ล้วนมีเทคนิคต่างๆ เพื่อให้งานหรือกิจกรรมเหล่านั้นประสบความสำเร็จ และผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี  แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ  “การเริ่มลงมือทำ”  อย่างจริงจัง อย่าปล่อยให้เทคนิคนี้ ที่เรารู้เป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎีที่ไม่ได้ลองนำมาใช้เลย ลองนำมาประยุกต์ใช้กันดีกว่าครับ หากได้ผลอย่างไรแล้วอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะครับและพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ไส้อ่อนหมา

 
Visitors: 572,426