ประวัติวิทยากรอาจารย์วินัย ดวงใจ

นาย วินัย ดวงใจ

กรรมการบริหารสมาคมจป.จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษา

              : มัธยมปลายที่โรงเรียนวัดรางบัว ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

               : อนุปริญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สาขา บัญชี

               : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ

              : มหาวิทยาลัยชีวิติ  ถึงไม่ใช่สายตรง มีความรักและ  มุุ่งมั่นตั้งใจที่จะ นำความรู้  ประสบการณ์ ไปเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

             :: วิทยากรด้านความปลอดภัย จากสยามเซฟตี้รุ่นแรก ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย มามากมายหลายหลักสูตร เช่น จป หัวหน้างาน,จป ผู้บริหาร คปอ  และหลักสูตรอื่นๆ              

                 ผมมุ่งมั่นตั้งใจ สอน ด้วยใจรัก  ด้วยประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ร่วม 30 ปี จะไปช่วยทุกคนให้ เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการ แก้พฤติกรรมเสี่ยง ให้เกิดความปลอดภัย                  

                      " อุบัติเหตุ เป็น ศูนย์ ด้วยมือของเราทุกคน " 


ประการณ์การทำงาน : 
               - ปัจจุบัน เกษียณอายุการทำงาน เป็นวิทยากรอิสระ และเป็นกรรมการบริหาร สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ

              -  อดีตทำงานที่บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด เป็นเวลา 22 ปี  เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก วางแผนการผลิต2ปี หัวหน้าแผนก Warehouse 8 ปี และหัวหน้าแผนกผลิต 2 ปี หัวหน้าบุคคลและธุรการ 10 ปี ดูแลด้านฝึกอบรม และงาน Admin ธุรการทั่วไป เช่น  GMP ,FSSC 22000 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นประธาน 5ส ของบริษัทมา 6 ปี

               – บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์ จำกัด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนบุใต้หลังคา /ฉนวนที่ใช้ในวิศวกรรมปรับอากาศ ฉนวนยางชนิดท่อและแผ่นที่ผลิตจาก ยางอีลาสเตเมอร์ชนิดพิเศษ (EPDM) ทำหน้าที่หัวหน้าวางแผนการผลิต& ประสานงานขาย เป็นเวลา 3 ปี

               – บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าวางแผนการผลิต เป็นเวลา 8 ปี

              – เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นนักคิด สร้างสรรค์ นักพัฒนา ประสานดี ชอบงานด้านกิจกรรม สันทนาการ ชอบสอนคน เผยแพร่ความรู้กับคนอื่นใ้ห้รู้ และคิดเองได้  พร้อม เป็นผู้ให้…..

แรงบันดาลใจ ...ก้าวมาสู่ ...วิทยากรความปลอดภัย 

      ชีวิตการทำงานเมื่อหลายสิบปีก่อน พูดแล้วมันก็สุดแสนเศร้า ลูกน้องเราเกิดอุบัติเหตุ ต่อหน้าต่อตา สุดท้ายก็เสียชีวิต เพราะการกระทำที่่ไม่ปลอดภัย คือ..ความรู้เท่าไม่การณ์ ความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฏิความปลอดภัย ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคล PPE   นึกย้อนกลับในอดีต ความปลอดภัยบอกตรงว่าไม่ค่อยสนใจ เพราะไม่คิดว่ามันไม่เกิดขึ้น ทำมานานแล้ว คิดว่าไม่เป็นไรหรอก แป๊บเดียวเอง มุ่งเน้นงานที่ทำก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตลอด ดั่งสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง HUMAN ERROR !!!  คนเราย่อมมีผิดพลาดได้ แต่่บทลงโทษนี่ซิ แสนเจ็บปวด ครั้งเดียวก็เกินพอ ชีวิตคนทำงานรู้อย่างเดียวคือ เราจะทำงานอย่างไรให้ดี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา ลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เลยละเลยเรื่องด้านความปลอดภัยเพียงนิดเดียว จนน้ำตาลูกผู้ชายได้ไหลรินออก คิดแล้วภาพยังติดตาตรีงใจเรามาจนทุกวันนี้ ผลลัพธ์ ผลกระทบของอุบัติเหตุครั้งนี้นั้นบอกคำเดียวว่า ประเมินค่ามิได้      

          ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา  ผมตั้งปฏิญาณตนกับตัวเองไว้ว่า จะนำวิชา ความรู้ ด้านความปลอดภัย ที่ได้เรียน ฝึกอบรม อ่านพบ จดเก็บ คัดลอกลงในเว็ปซด์ต่าง ๆที่เปิดโอกาสให้แชร์หรือโพสได้ เพื่อเผยแพร่ต่อ... เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยมากขึ้น ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงอันตราย ให้มีความตระหนักด้านความปลอดภัยมากขึ้น นำเป็นบทความ ไอเดีย แนวคิด เพื่อนำไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ช่วยตัวเอง เพื่อนร่วมงานคนที่รักให้มีจิตสำนึกความปลอดภัย (Safety Mind) มากขึ้น เพิ่มคุณค่า สร้างความมั่นคงในชีวิต " ทำงานถูกวิธี ทำงานถูกต้อง ชีวิตปลอดภัย " ซึ่งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมทุกที่ต้องการ ...      

         ดังคำว่า " สำหรับบริษัท แค่เสียคนงานเพียงคนเดียว....คงไม่มีความหมาย แต่สำหรับครอบครัวเขาละ มันสำคัญที่สุดในชีวิตเขา "การเสียเสาหลักครอบครัวไป ย่อมมีผลแน่ แน่นอน!!!  ครอบครัว ย่อมล่มสลาย...."      ดังนั้นผมมุ่งมั่น ตั้งใจ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านบทความหนังสือ วารสาร เว็ปซด์ หรือรับอบรมจากท่านอาจารย์ผู้ชำนาญการต่าง ๆ และได้จากปฏิบัติงานจริง ประสบการณ์ตรงในงานด้านโรงงาน ร่วม 30 ปี ผมมั่นใจเสมอว่า ฉันขอเป็น วิทยากรคนหนึ่ง ที่พร้อมจะไปถ่ายทอด องค์ความรู้ จากประสบการณ์ที่จะช่วยเพื่อนพนักงานทุกคนให้ปลอดภัย

         เพราะฉันทำได้ ฉันฉลาด ฉันเก่ง Yes I Can !!! จากคำพูดที่่สื่อสาร ง่ายๆ สื่อด้วยภาพและคลิป ดังสิบปากว่า ไม่เท่ากับตาเห็น สร้างบรรยากาศการอบรมแบบสบายๆ สนุก เฮฮา พร้อมของรางวัลมากมาย 

         เพื่อ ...สร้างแรงจูงใจ... ให้ทุกคนมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็น ถามตอบ ....ทุกรอยยิ้ม คือ สิ่งที่ผมประทับใจ ความเศร้า คือ อินกับเหตุการณ์ให้ตระหนักถึงภัยอันตราย ผลกระทบ ชีวิตเปลี่ยน... 

         จนทุกวันนี้ !!! ผมมั่นใจว่า จะช่วยให้พนักงาน... เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน...สอนด้วยใจรัก เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อยากให้เพื่อนพนักงานมีความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ ทำอุบัติเหตุ เป็น ศูนย์ 

               " ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน
                                ความรู้นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”

หลักสูตที่ผ่านการอบรมมา 

          -  ผ่านการอบรม หลักสูตร จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ และหลักสูตรหลัก ที่บริษัทจัดความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

         -    ผ่านการอบรม หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการ

         -   สารเคมีอันตราย และแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล จากอาจารย์หลายท่าน หลายสถานบัน

         -   เทคนิคการเป็นวิทยากร จาก สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

         -   ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จาก NPC ระยอง  

         -    ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา จังหวัดนครราชสีมา  4 ครั้ง

         -  ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จาก ไทยไฟร์ ทาฟต้า ลพบุรี ปีละครั้ง 12  ครั้ง

         -  Introduction , Internal Audit ISO 9000 ,ISO 14001 ,OHSAS 18001 , FSSC22000

         -   กิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มผลิต จากหลายสถาบัน เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

         -  ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จาก ไทยไฟร์ ทาฟต้า ลพบุรี , 8 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง

         -   Introduction , Internal Audit ISO 9000 ,ISO 14001 ,OHSA

         -  เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSAS 18001 , FSSC22000

         -  เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA

          -  กิจกรรมการหยั่งรู้ระวังอันตราย KYT

         -   การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย BBS จากอ. ปราโมทย์

         -    การตระหนักถึงความปลอดภัยในโรงงาน

         -   Pest Control

         -  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา

         -   Awareness of OHSAS 18001, การระบุอันตราย,ประเมินความเสี่ยงและข้อกำหนด

         -  การประเมินความเสี่ยง

        -  หลักสูตรเครน 4 ผู้ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือ​ปั้นจั่นและปั้นจั่น

          - ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

         -   ความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องจักร

         -   ความปลอดภัยของรถยกโฟล์คลิฟท์

         -  Lean manufacturing System

         -  อบรมความปลอดภัย จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) หลายหลักสูตร

          - หลักสูตร เช่น JSA , การประเมินความเสี่ยง เครือข่าย ความปลอดภัย ฯลฯ

         - ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักรกล และสารเคมีอันตราย

         - การลดต้นทุนด้วย MUDA MURU MURA

         -  วิทยากรมืออาชีพ , การนำเสนอที่มีประสิทธิ

          - วิทยากรด้านความปลอดภัย จาก สยามเซฟตี้ รุ่น 1

         -  โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

          - การยศาสตร์

         -  การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ  อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ

         -   การประเมินความเสี่ยง แบบ ISO 45001

         -  วิทยากรมืออาชีพ (นักบริหาร) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ

         -  หลักสูตร ด้านบริหารและการจัดการต่าง ๆ  อีกมากมาย

 

            ปกติผมจะอบรมพนักงานอยู่สม่ำเสมอในหลักสูตรต่างๆเช่น การสื่อสาร, แรงจูงใจ , การทํางานเป็นทีม, ภาวะผู้นํา,ระบบการบริหารและการจัดการ ISO 9001,ISO14001,OHSAS 18001 :2007 , FSSC 22000 ,ISO 45001กิจกรรม 5 ส ,ความปลอดภัยในการทํางาน, กิจกรรมการหยั่งรู้ระวังอันตราย- KYT ,  JSA , BBS ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้ปลอดภัย การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และอื่น ๆ หลักสูตรละ 10 รุ่น  พนักงานที่บริษัทฯ ผมทํางานอยู่ประมาณ 1,200 คน

กิจกรรมภายนอกบริษัท
           -  อบรม ความปลอดภัยให้สถานการศึกษา
           -  รับอบรมนอกสถานที่- หลักสูตรด้านกิจกรรมด้านความปลอดภัย
           -  อดีตกรรมการบริหาร ชมรมนิคมอุตสาหกรรมบางปู 8 ปี
           -  กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาจังหวัดสมุทรปราการ
           -  ดูแลเวปไซด์ จป สมุทรปราการ ( samutprakansafety.com )
           -  ดูแลเวปไซด์ www.welovesafety.com

 

เวปไซด์แนะนำตัวที่ http://www.trainersociety.com/index.php?topic=64.0

หรือ เข้า Google คีย์ วินัย ดวงใจ

         ทำเพราะชอบ  สอนด้วยใจรัก

จากประสบการณ์จริงทำงานจริงด้านโรงงานอุตสาหกรรมตลอดชีวิตร่วม30 ปี  

  ขอโอกาสผมสักครั้ง เพื่อไปเผยแพร่ความรู้....

 

 

 

ผลงานที่ไปอบรมมาครับ

1.วิทยากรจิตอาสากับโครงการความปลอดภัยสู่สถานการศึกษา เป็นโครงการของกรมสวัสดิการและแรงงานจังหวัด
ชลบุรี ร่วมกับเครือข่าย ชมรมความปลอดภัย ของ ชลบุรี ร่วมกันจัดโครงการ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทำงาน และความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ไป 2 ที่ คือ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และสถานฝึกพัฒนา
อาชีพชลบุรี
2.บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด ระยอง
3. Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd. นิคมฯ อมตะนคร จ.ชลบุรี
4. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี สำนักงานใหญ่ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
5. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สระบุรี
6. Asada (Thailand) Co., Ltd. / อซาด้า (ประเทศไทย) บจก. นิคมฯ ลาดกระบัง กรุงเทพ 4 ครั้ง
7. บริษัท KITZ (Thailand ) จำกัด ที่นิคมฯ บางพลี สมุทรปราการ
8. บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด สมุทรสาคร 2 ครั้ง
9. บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ชลบุรี
10. บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (D.T.C. Enterprise Co., Ltd.)บางนา กรุงเทพฯ 3 ครั้ง
11.บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี 2 ครั้ง
12. บริษัท ชาร์ป ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวลโก จ.ฉะเชิงเทรา 2 ครั้ง
13. บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด จ.สระบุรี
14. บริษัท แคลเรียน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด จ. ระยอง
15. บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด ศรีราชา ชลบุรี 2 ครั้ง
16. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ 2 ครั้ง
17. บริษัท เวก้าโลจีสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด แหลมฉบัง จ. ชลบุรี 2 ครั้ง
18. บริษัท แอพพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ
19. Siam NSK Steering System Co., Ltdในนิคมอุสหกรรมเวลโก้ (Safety mind+CCCF) 11 รุ่น ฉะเชิงเทรา
20. บริษัท สยามเคมีคอล จำกัด สมุทรปราการ
21. Fujitsu General Thailand Co Ltd โรง1 แหลมฉบัง ชลบุรี
22. บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด แม่ริม เชียงใหม่
23. บริษัท รินไน จำกัด บางพลี สมุทรปราการ
24. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก นครราชสีมา
25. บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ ปลวงแดง ระยอง
26. Fujitsu General Thailand Co Ltd (AIR) แหลมฉบัง ชลบุรี
27. บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ
28 . บริษัท โตโยอิ้งค์(ประเทศไทย) จำกัด 2 ครั้ง
29. MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD. ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเวลโก
30. เพรสซิเด้นท์ไรซ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (JSA ) (KYT)(BBS) 2 รุ่น 6 วัน
30. บริษัท คิว-คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บางพลี สมุทรปราการ
31. บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด บางพลี สมุทรปราการ
32. บริษัท ไททั่น-วีเอ็นเอส ออโต้ โลจิสติกส์ จำกัด แหลมฉบัง
33.CATALER (THAILAND)CO.,LTD. ระยอง
34. บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด ... นครนายก. 2 ครั้ง
35. บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด นิคมฯ เกตเวย์ ผลิตอะไหล่ให้ ISUZU 2 ครั้ง
36.บริษัท ราชาชูรส จำกัด ราชบุรี
37.บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
38. K.M.L Technology Co.,Ltd นนทบุรี
39.บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวอค จำกัด สมุทรปราการ
40.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, สมุทรปราการ
41.บริษัท บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด บางพลี สมุทรปราการ
42.บริษัท ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด บางพลี สมุทรปราการ
43.MGC Electrotechno (Thailand) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง
44.บริษัท พานาโซนิค แอ๊พไลแอ็รซ์รีฟรีเจอเรชัน ดีไวซ์นิคมฯ นวนคร ปทุมธานี - . 5รุ่น (600 คน)
45.Sumika Polymer Compounds (Thailand) Co., Ltd.
46.บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชน+ั คอมโพเนน้ ท์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ
47.บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2 ครั้ง
48.บริษัท ลิงก์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
49.บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล จำกัด 2 ครั้ง
50.บริษัท ซูมิเพ็กช์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ครั้ง
51.บริษัทยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ชลบุรี 3 ครั้ง
52.EASTERN SEA LAEM CHABANG TERMINAL CO., LTD. 2 ครั้ง
53. บริษัท ยาชิโยดา อัลลอยวีล จำกัด ปทุมธานี
54.บ. อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
55.บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
56.บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
57..บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา 2 รุ่น
58.บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ 2 รุ่น
59. บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด บางปู สมุทรปราการ
60. KDI Services & Technologies Co.,Ltd ฉะเชิงเทรา
61. ISUZU KDI - Chonburi 5 รุ่น ( 600 คน)
62. B V N Silver Chain Co Ltd ท่าพระ กรุงเทพมหานคร
63. Alinco (Thailand) Co., Ltd. นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร สมุทรสาคร
64. Hanwa steel service (Thailand) เพรส 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
65. บริษัท ไดวา ฮาร์เนส (ไทยแลนด์) นิคมอุตสาหกรรมอมตะ พานทอง ชลบุรี
66. โรงพยาบาล พญาไท 1
67. โรงแรม 5 ดาว KC Group เกาะสมุย สุราษฎธานี
68. บริษัทแกลโลไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
69.บริษัท โอบริสท์ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ 2 ครั้ง
70. บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ จำกัดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
71. บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง
72. บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี
73. บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม(ประเทศไทย ) จำกัด ฉะเชิงเทรา
74. บริษัท เอส.วี.ทรานสโปร จำกัด ปทุมธานี
75. บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
76. บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด หรือ TCP นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี 3 ครั้ง
77. บริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แมลงอบกรอบแบรนด์ไฮโซ นนทบุรี
78. บริษัท บีโฮลดิ้ง จำกัด ฉะเชิงเทรา
79. บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ฉะเชิงเทรา
80. บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด (TAMCO) สุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ 4 ครั้ง
81. บริษัท อีโคแลบ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
82. Kluber Lubrication (Thailand) Co., Ltd กรุงเทพมหานคร
83. บริษัท ชาด์ลอง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ชลบุรี
84. บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด บางนาตราด กม 20
85. บริษัท ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราชบุรี
86. บริษัท ซิวาวิฮิเคิล ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ฉะเชิงเทรา
87. บริษัท สยาม คาคิฮาระ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ฉะเชิงเทรา
88. บริษัท จีเอสอี ไลนิ่ง เทคโนโลยี จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง (BBS 5 รุ่น )
89. Kotobuki Die Casting ( Thailand) สิงห์บุรี
90 บริษัทโอบริสท์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู 2 ครั้ง
91 บริษัท เอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัด กิ่งแก้ว สมุทรปราการ
92 บริษัทโชติวณากานต์ ทรานสปอร์ต จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเซาเทรินซีบอร์ด ปลวงแดง ระยอง
93.บริษัท ชินเอ็ดสุแมกเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 2 ครั้ง
94.บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
95.บริษัท สยาม เอ็นจีเค เทคโนเซรา จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราช หนองแค สระบุรี
96.บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
97.บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ จำกัดนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
98.บริษัท.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
99.บริษัท .สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ
100.บริษัท เครื่องดื่มกรุงสยาม จำกัด 2 รุ่น สมุทรปราการ
101.บริษัท ซันคิน (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
102.บริษัท อลูไซท์ จำกัด ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเวลโก ฉะเชิงเทรา
103.บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด สมุทรปราการ 4 รุ่น
104.บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด สมุทรปราการ
105.บริษัทเออร์ลิคอน บัลเซอร์ส โค้ทติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
106.บริษัท เทคโนเมจิ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
107.บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน). นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง
108.YKK (Thailand) Co., Ltd สมุทรปราการ
109.บริษัท คินคาวา พรีซิชั่น ศรีราชา ชลบุรี
110.บริษัท เอสเอสยูที จำกัด และไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
111.บริษัท มูราเสะ (ไทยแลนด์) จำกัด ปากน้ำ สมุทรปราการ
112.บริษัท ไวส์วูดส์ จำกัด เพชรบุรี
113.บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด อ.พานทอง ชลบุรี
114.บริษัท มาสเตอร์ เลเบล จำกัด ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
115.บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โอลดิ้งส์ จำกัด
116.บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด.
117.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (มหาชน) สาขา บุรีรัมย์
118.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (มหาชน) สาขา อุดรธานี
119.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (มหาชน) สาขา ตรัง
120.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (มหาชน) สาขาสุราษฏธานี
121.โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ราช โคเจนเนอเรชั่น ปทุมธานี
122.AKEBONO BRAKE (THAILAND) CO.,LTD นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
123.บริษัท รีพับบลิค ฟู้ดส์ จำกัด (REPUBLIC FOODS CO.,LTD.) สมุทรสาคร
124.บริษัท เหล็กสยาม ชลบุรี
125.บริษัท พอล สมาร์ท เปเปอร์บ๊อกซ์ จำกัด ฉะเชิงเทรา
126.Sumitomo Rubber Thailand Co., Ltd.
127.C.A.S. Paper Mill Co., Ltd. สิงห์บุรี
128.บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด 2 ครั้ง
129.บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด
130.บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด กรุงเทพมหานคร
131. Adampak (Thailand) Limited นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
132. บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด กำจัดปลวกขอนแก่น
133. บริษัท อลูไซท์ พรีซิชั่น จำกัด
134.บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
135. บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
136. โรงพยาบาลสังขะ สุรินทร์
137. บริษัทมิตซูบิชิ โลจิสติดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ครั้ง
138. บริษัทฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ลาดกระบัง 2 ครั้้ง
139.บริษัทสยามลวดเหล็ก จำกัด ระยอง 3 ครั้ง
140. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยง วัฒนา กรุงเทพกรีฑา
141. บริษัท สยาม ควอลิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ชัยภูมิ
142. บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด สมุทรสาคร 2 ครั้ง
143. บริษัทซัมมิท อูราตะ แมนนูแฟคเตอรี่ จำกัด แหลมฉบัง ระยอง
144. บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโก ฉะเชิงเทรา
144. บริษัทไทยเรดิเอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ
145. บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด อยุธยา 2 ครั้ง
146. บริษัท ไดโดะ สตีล จำกัด ชลบุรี 3 ครั้ง
147. บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแนท์ พลัส จำกัด ปทุมธานี
148. บริษัท ธ ธนากรทรานสปอร์ต แอนด์ แทรรเวล จำกัด ชลบุรี
149.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) พานทอง ชลบุรี
150. บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโก ฉะเชิงเทรา
151. บริษัท บี.พี.ฟูดส์ จำกัด ปทุมธานี 2 ครั้ง
152. บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ฉะเชิงเทรา
153. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ BBS อัคคีภัยในสถานประกอบการ
154. Cormix International Co.,LTD กรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง
155. Global Eco-can Stock (Thailand) Co., Ltd. (GEST) ปลวงแดง ระยอง
156. MCW LOGISTICS SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD แหลมฉบัง ชลบุรี 3 ครั้ง
157. บริษัท เพนสโตน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
158. บริษัท เอ็ม คอนกรีต (สำนักงานใหญ่) ชลบุรี
159. Butcher's Choice. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
160. บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 4 ครั้ง
161. บริษัท อิน-เทค สตีล จํากัด กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
162. บริษัทโพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์-ประเทศไทย จำกัด 2 ครั้ง
163. KPS RECYCLE.CO.,LTD บ่อวิน อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
164. บริษัท โตโยโบะ เคมิคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
165. บริษัท ไซม์ดาร์บี้ออยส์มรกต จำกัด ปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ)
166. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี
167. บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ระยอง
168. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สีลม กรุงเทพมหานคร
169. บริษัท เจริญชัยอุตสาหกรรม จำกัด บางบอน กรุงเทพมหานคร
170. MCW LOGISTICS SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD แหลมฉบัง ชลบุรี 3 ครั้ง
171. บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด นครปฐม พ.ค. 66
172 บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด บางเสาธง
173. บริษัท หวาอี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สำนักทอง ระยอง
174. บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
175. บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมโรจนะบ้านค่าย ระยอง ก.ค.66
176. บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด หนองแค สระบุรี
177. บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
178. บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ประเวศ กรุงเทพมหานคร
179. บจก. สำนักพิมพ์เอมพันธ์ (ปากเกร็ด) นนทบุรี
180. . บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด (สาขาบางพลี สมุทรปราการ)
181. บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด บ้างสร้าง ปราจีนบุรี 2 ครั้ง
182. บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
183. บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บางบ่อ สมุทรปราการ
184. บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
185. บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด (สาขาปราจีนบุรี)
186 บริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง
187. บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน กรุงเทพมหานคร
188. บริษัท ฟิลคอนแฟบริกส์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
189. บริษัท ทริลเลี่ยน มอเตอร์ จำกัด ฉะเชิงเทรา
190. บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี
191. บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด อยุธยา
192. บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด บางนา กรุงเทพมหานคร
193. บริษัท บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด บางเลน นครปฐม
194. บริษัท.ฮาคุซุยเคมิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ระยอง
195. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บางสะพาน ประจวบคีรีชันธ์
196. บริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันพืชจำกัด
197. บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
199. บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
200. บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด. บางบ่อ สมุทรปราการ
201. บริษัท.เอ็มซีเมทัลเซอร์วิสเอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด (2 ครั้ง)
202. บริษัท เคเอ็มซีที (ไทยแลนด์) จำกัด บ้านค่าย ระยอง (3 ครั้ง

Visitors: 575,587