5ส องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต QCDSMPEE หรือ Big Q

สวัสดีครับ  

      ผมขอนำองค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต QCDSMPEE หรือ Big Q

ที่มาของข้อมูล จากหนังสือ 5ส หลักการและวิธีปฏิบัติ ของอาจารย์ อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา 

ซึ่งหนังสือเล่มนี้ ผมได้เอาใช้ในการอบรมเผยแพร่ 5ส  ด้วย ซึ่งมีเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย

Visitors: 568,485