คลิปความปลอดภัยงานก่อสร้าง

สวัสดีครับ

       ผมขอนำคลิปวีดีโอความรู้ มาฝาก ขอขอบคุณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปลอดภัยไปด้วยกัน Ep 19 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ตกจากที่สูง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Visitors: 572,238