หยุด เรียก รอ

เมื่อเกิดความผิดปกติเราต้องทำอะไร.....?     

     ในการทำงานในแต่ละวันถึงแม้เราจะทำถูกตามขั้นตอนทุกอย่าง แต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดปัญหาหรือชำรุดเสียหาย  ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ         ถ้าในระหว่างที่เราปฏิบัติงานเกิดความผิดปกติกับเครื่องจักรที่เราใช้อยู่ 
         ลำดับแรกเราจะต้องทำการ  “หยุด” ปฏิบัติงานหรือบางกรณีอาจจะต้องมีการกดปุ่มหยุดฉุกเฉิน( Emergency Stop) 
        จากนั้นเราก็ทำการ “เรียก”  ในที่นี้หมายถึงการเรียกหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบดูแล  เครื่องจักรที่มีปัญหาอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับ Route การสื่อสารของแต่ละองค์กร

          เมื่อเราเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล้วเราก็มีหน้าที่ “รอ”         รอจนกระทั่งความผิดปกติดังกล่าวได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงกลับมาเริ่มทำงานต่อ  ทีนี้เรามาดูภาษาญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าว่าเขาพูดกันอย่างไร….


               หยุด   STOP   止とめる   tomeru  โทะเมะรุ
               เรียก   CALL   呼よぶ      yobu     โยะบุ 
               รอ     WAIT   待まつ     matsu    มะสึ


          เป็นหลักการพื้นฐานที่เราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ เพราะถ้าเราเพิกเฉยต่อความผิดปกตินั้นๆ อาจจะส่งผลกระทบมากมายตามมาก็ได้  เช่น งานที่เราผลิตออกมาตอนที่เครื่องจักรเกิดความผิดปกติเป็นของเสียทั้งหมดหรือที่เราเรียกว่างาน NG นั่นเอง ทำให้บริษัทสูญเสียผลกำไรที่ควรจะได้ และอาจจะส่งผลต่อการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลต่อโบนัสปลายปี และปัญหาอื่นๆ อีกมากมายเป็นลูกโซ่เลยก็ได้       ดังนั้น สิ่งที่บริษัทกำหนดก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกันอย่างจริงจังด้วยนะคะ เพราะสิ่งที่กำหนดขึ้นมานั้นล้วนแล้วมีที่มาและมีเหตุผลในตัวของมัน คงไม่ได้กำหนดมาอย่างลอยๆ โดยไม่มีที่มาอย่างแน่นอน

 

 

ขออนุญาตภาพจากบริษัท บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด  มาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกิดประโุยชน์สูงสุด

Visitors: 572,246