15 สิ่งที่ทำงานในที่อบอากาศให้ปลอดภัย

สวัสดีครับ

           ต้องขอบคุณ ท่านอาจารย์ ไอศวรรย์ บุญทัน ผู้ให้ที่แสนใจดี  ที่มอบไฟล์อบรม มาให้เผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

คลิ๊กโหลดได้นะครับ  ท่านอาจารย์ เขายินดีเผยแพร่

สนใจเรียกใช้บริการท่านอาจารย์ไปอบรมให้กับพนักงานได้นะครับ

Visitors: 575,590