งานก่อสร้าง (6ภาษา)

ความรู้พื้นฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับงานก่อสร้าง (6ภาษา)

ภาษาไทย >>>> https://www.youtube.com/watch?v=1_M0plRZBXE&t=349s

 

 

ภาษากัมพูชา >>>> https://www.youtube.com/watch?v=uq5kKaQLcPo&t=1027s

ภาษาลาว >>>> https://www.youtube.com/watch?v=O1tqSxlRtIs&t=858s

ภาษาเวียดนาม >>>> https://www.youtube.com/watch?v=7Uq7-XkUPtU&t=645s

ภาษาอังกฤษ >>>> https://www.youtube.com/watch?v=oVQFYg28S_w&t=1111s

Safety Construction Thailand 4.0

Cr : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Visitors: 568,496