อุบัติเหตุที่อับอากาศ

สวัสดีครับ

             ผมขออนุญาตนำบทความ ท่านอาจารย์

ผู้เขียน : SHE Zone

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานที่อับอากาศ(Confined Space Hazard)

    

        ในตอนที่1 เราได้ทราบกันไปแล้วถึงลักษณะของสถานที่อับอากาศว่ามีลักษณะอย่างไร อะไรบ้างที่จัดเป็นสถานที่อับอากาศ ในตอนี้เราจะมาทราบกันต่อถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่อับอากาศว่ามีอะไรบ้าง

     อันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานที่อับอากาศ ประกอบไปด้วย 

     1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ   สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานที่อับอากาศสามารถทำให้เกิดอันตรายเหล่านี้ได้

            อุณหภูมิ    ความร้อนสามารถที่จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ภายในสถานที่อับอากาศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความอ่อนเพลีย และอาจหมดสติ

            เสียง     เสียงอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและส่งผลให้ระบบการได้ยินถูกทำลาย หรือระดับเสียงที่ดังอาจทำให้ไม่ได้ยิน หรือพลาดคำเตือนหรือคำแนะนำที่
                        สำคัญๆ

            ระบบท่อและวาล์ว   จะต้องถูกปิด, ถูกล๊อค หรือต้องว่างเปล่า เพราะหากของเหลวหรือก๊าซเข้าไปอาจทำให้เกิดอันตรายได้

            ท่าทางในการทำงาน  การที่ต้องทำงานบนนั่งร้าน  บนบันได หรือพื้นที่ลาดชันอาจทำให้เกิดการพลัดตกจากที่สูงได้

            อุปกรณ์ไฟฟ้า    สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อาจเป็นอันตรายได้

 

 1.   ปริมาณออกซิเจนที่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป

            ปริมาณออกซิเจนที่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป จัดเป็นอันตรายที่สำคัญสำหรับสถานที่อับอากาศ

 

ปริมาณออกซิเจนที่ไม่เพียงพอ หรือน้อยเกินไป อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุดังนี้

 •          อัคคีภัยหรือการระเบิด    ปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่จะถูกใช้ไปเพื่อการเผาไหม้
 •          การถูกแทนที่   ออกซิเจนสามารถถูกแทนที่ด้วยก๊าซอื่น ๆ  เช่น อาร์กอน, คาร์บอนไดออกไซด์ หรือไนโตรเจน ได้
 •          สนิม   เมื่อโลหะเป็นสนิม จะต้องใช้ออกซิเจนในอากาศ.ในการทำให้เกิดสนิม

 

ปริมาณออกซิเจนที่มีมากเกินไปในอากาศเป็นอันตราย เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

 •         อัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในอากาศที่มีปริมาณออกซิเจนมากกว่า 23.5 %
 •         น้ำมันถ้าอยู่ในที่ที่มีออกซิเจนบริสุทธิ์ จะสามารถลุกไหม้ได้ด้วยตนเอง

 

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายต่าง ๆ เหล่านี้ เราจึงต้องมีการตรวจวัดสภาพบรรยากาศภายในสถานที่อับอากาศทุกครั้งก่อนเข้าไปปฎิบัติงาน

 

 1.     สารปนเปื้อนสารที่เป็นพิษ
  สารที่เป็นพิษเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการเข้าไปปฎิบัติงานในสถานที่อับอากาศ หลาย ๆ ครั้งที่เราไม่สามารถมองเห็น หรือได้กลิ่นสารที่เป็นพิษ
  แต่สารที่เป็นพิษเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่ ทางที่สารที่เป็นพิษจะสามารถทำอันตรายเราได้มีอยู่ 2 ทางคือ 

                  การระคายเคือง  โดยสารจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ( ลำคอ ปอด) หรือระบบประสาท ถ้าการระคายเคืองมีมากเกินไปอาจทำให้  
                  เสียชีวิตได้

                  การสำลักสารเคมี  สารที่เป็นพิษบางชนิดมีความสามารถในการลดปริมาณออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไป หรือปริมาณออกซิเจนที่เข้าสู่ปอดเรา ทำให้ปอดทำ
                  งานได้ไม่เต็มที่สารที่เป็นพิษที่เรารู้จักกันดีว่ามีความเป็นอันตรายภายในสถานที่อับอากาศ ได้แก่ คาร์บอนมอนนอกไซด์, ไฮโดรเจนซัลไฟด์, ซัลเฟอร์
                  ไดออกไซด์

 

            ด้วยความเป็นอันตรายดังกล่าว ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องเข้าไปปฎิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ต้องมั่นใจว่าเรารู้ หรือมีข้อมูลในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

 •          วัสดุ/สารที่เป็นอันตรายที่อาจมี หรือ พบ
 •          วัสดุ/สารที่เป็นอันตรายที่เคยพบก่อนหน้านี้
 •          ความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ
 •          ระดับของวัสดุ/สารที่ป็นอันตรายที่อนุญาตให้เข้าไปปฎิบัติงานได้
 •          อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้

 

 1.    การถูกดูด/กลืน เข้าไป

ด้วยคุณลักษณะทางกายภาพของสถานที่อับอากาศ ทำให้การถูกดูด/กลืน เข้ไป เป็นอันตรายอย่างหนึ่ง เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะหายใจไม่ออก หรือหายใจลำบาก โดยการถูกดูด/กลืน เข้าไป อาจเกิดขึ้นจากการถูกของเหลวกระแทกใส่อย่างแรงและรวดเร็ว หรือถูกทับด้วยวัตถุที่เป็นของแข็ง 


วัสดุที่อาจทำให้เกิดความป็นอันตรายจากการถูกดูด/กลืน เข้าไป ประกอบด้วย

 •          ทราย
 •          ซีเมนต์
 •          ผงแป้ง
 •          เมล็ดข้าว

 

ดังนั้นไม่อนุญาตให้มีการปฎิบัติงานในสถานที่อับอากาศ หากพบว่ามีโอกาสเกิดอันตรายจากการถูดดูด / กลืนเข้าไป ดังกล่าว

 

 1.   สภาวะ/บรรยากาศ ที่ทำให้เกิดการระเบิดหรือการเผาไหม้

                  อัคคีภัย หรือการระเบิดสามารถเกิดขึ้นได้ภายในสถานที่อับอากาศ จากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น

 •          สารเคมี
 •          ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม
 •          สารตัวทำละลาย
 •          ปริมาณออกซิเจนที่มีมากเกินไป

 
                 ไอระเหย หรือก๊าซที่เกิดขึ้นภายในสถานที่อับอากาศ มีโอกาสลุกติดไฟได้เนื่องจาก

 •          ประกายไฟจากเครื่องจักร
 •          การเชื่อม การตัด
 •          ไฟฟ้าสถิตย์
 •          ควัน หรือ การสูบบุหรี่
 •          การเสียดสี


                  ด้วยคุณลักษณะทางกายภาพของสถานที่อับอากาศดังกล่าวข้างต้น ทำให้การเกิดอัคคีภัย หรือการระเบิดทวีความเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
            การหลบหนี และการช่วยชีวิต จะทำได้ยาก


" การเรียนรู้ถึงอันตรายของงานที่ทำ ก่อนลงมือทำ จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างปลอดภัย "

Visitors: 572,417