สถานประกอบการร่วมใจสื่อสารความปลอดภัยใส่ใจ..แรงงานข้ามชาติ

สวัสดีครับ

          ยินดีต้อนรับทุกท่าน....สู่ เวปไซด์ผม ซึ่งอาจเป็นแหล่งข้อมูลเล็ก ๆ จะสามารถศึกษา ดู หรือโหลดข้อมูล ไฟล์ความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นไอเดียในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ ต่อไปให้กับเพื่อนพนักงานของเรา  ทุกชีวิต ปลอดภัย ด้วยมื่อ และความตั้งใจของเราทุกคน

 

Visitors: 572,426