5 ส ในโรงงาน สะดวก2

 

ในความคิดผม เราต้องทำ ต้องสร้าง ป้ายชี้บ่ง กำหนดพื้นที่ของการจัดวางอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ป้าย Layout ง่าย ๆก่อน เช่น แผนผังหลอดไฟ  ป้ายกำหนดพื้นที่นี้วางอะไร ทาสี ตีเส้น แฟ้มเอกสารต่างๆ ต้องระบุให้ชัดเจน  เมื่อเลิกใช้แล้วก็มาเก็บในที่ที่กำหนด ดังคำว่า "หยิบง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา " สิ่งเหล่านี้ ทำครั้งเดียวอยู่ได้นาน ยังมีมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ

 

ส 

Visitors: 157,723