อุบัติเหตุตกจากที่สูง

22 สาเหตุของความตาย ใกล้ตัวกว่าที่คิด

คนเรามีโอกาสเสียชีวิตในอัตรา 1 ต่อ 1
ขณะที่สาเหตุของการตายโดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ แต่ก็พบว่าคนเรามักจะพบกับจุดจบของชีวิตในวิธีที่แตกต่างและแปลกประหลาดต่างกันออกไป
คณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติสหรัฐฯ (The National Safety Council) ได้เผยแพร่รายงานข้อเท็จจริงด้านการบาดเจ็บ ซึ่งรวบรวมสถิติอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากทั่วโลก
และพบว่านี่คือสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บ (อัตราการบาดเจ็บ/เสียชิวิต ต่อประชากร(คน))
ถูกกัดหรือโจมตีโดยสุนัข: อัตราเสี่ยง 1 ต่อ 119,998
ถูกฟ้าผ่า: อัตราเสี่ยง 1 ต่อ 81,701
ถูกต่อยโดยสัตว์ประเภทแตน, ต่อ และผึ้ง: อัตราเสี่ยง 1 ต่อ 62,950
ถูกโจมตีด้วยพายุ: อัตราเสี่ยง 1 ต่อ 51,199
การสัมผัสหรือรับกระแสไฟฟ้า, รังสี, อุณหภูมิ และแรงกดดัน: 1 ต่อ 9,412
การสัมผัสกับความร้อนตามธรรมชาติที่เกินปกติ: 1 ต่อ 6,174
การถูกยิงด้วยอาวุธปืนโดยไม่ตั้งใจ: 1 ต่อ 5,981
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางอากาศ: 1 ต่อ 5,862
อุบัติเหตุจากจักรยาน: 1 ต่อ 4,147
สัมผัสกับควัน, ไฟ และเปลวเพลิง: 1 ต่อ 1,235
จมน้ำ: 1 ต่อ 1,073
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์: 1 ต่อ 802
อุบัติเหตุของคนเดินถนน: 1 ต่อ 623
ถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธปืน: 1 ต่อ 300
อุบัติเหตุจากผู้โดยสารรถยนต์: 1 ต่อ 272
การพลัดตกจากที่สูง: 1 ต่อ 184
อุบัติเหตุจากสารพิษ: 1 ต่อ 139
การทำร้ายตนเอง: 1 ต่อ 115
อุบัติเหตุทางรถยนต์: 1 ต่อ 85
โรคลมปัจจุบัน: 1 ต่อ 28
โรคมะเร็ง: 1 ต่อ 7
โรคหัวใจ: 1 ต่อ 6

 

Visitors: 572,417