อบรมบริษัทในกรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับ
          ผมต้องขอขอบคุณพี่ วิชช์จุฑา ดิลกสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล . บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด สมุทรสาคร  ที่ให้โอกาสผมได้ไปเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและกิจกรรมการหยั่งรู้ระวังภัย KYT ในวันที่14 -15 กันยายน 2555 จำนวน 2 รุ่น สำหรับ ระดับผู้บริหาร และระดับหัวหน้างาน

           เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนพนักงาน รู้และคาดการณ์อันตรายล่วงหน้าได้ เพราะเราเตรียมการป้องกันและควบคุมล่วงหน้าไว้แล้ว โดยทำกันทุกวัน ซ้ำๆ ทุกวันบ่อย ๆ จนเป็นการสร้างนิสัย สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ผมยินดีแชร์ความรู้ครับ มาดูบรรยากาศกันดีกว่า
สำหรับวันแรก

  

   

   

  

Visitors: 572,243