แจกไฟล์มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

สวัสดี่ครับ

      ผมขออนุญาตและคุยกับอาจารย์ณัฐพงค์ ม้าเทศ แล้ว ยินดีเผยแพร่  ผมเลยนำมาเผยแพร่ต่อเพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจได้ศึกษาต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

       ท่านใดสนใจ ขอไฟล์ได้ ที่ welovesafety2014@gmail.com  ต้องขอบคุณอาจารย์ ณัฐพงค์  ด้วยนะครับ ที่เป็นผู้ให้ที่ใจดี

 

 

Visitors: 580,709