ชุดคนขับรถยกโฟล์คลิฟท์

อุปกรณ์ความปลอดภัยเมื่อใช้งานรถยก

 • 1. ถุงมือเซฟตี้
 •  
 • 2. รองเท้าเซฟตี้
 •  
 • 3. หมวกเซฟตี้
 •  
 • 4. เสื้อสะท้อนแสง

กฎมาตรฐานการขับรถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย

 1. พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนที่จะใช้งานรถยก
 2. ศึกษาคู่มือการขับรถยกก่อนการใช้งาน
 3. ศึกษากฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทก่อนที่จะใช้งานรถยก
 4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทุกครั้ง
 5. ตรวจสอบสภาพรถยกก่อนการใช้งานอยู่เสมอ
 6. เมื่อตรวจสอบพบข้อบกพร่องต้องแจ้งหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบทันที

ข้อปฎิบัติและข้อควรระวังในการใช้งานรถยก

 1. ขึ้น-ลง รถยกด้วยท่าทางที่ถูกต้องทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นไถล
 2. ประเมินน้ำหนักสินค้าก่อนทำการยกเสมอ
 3. ต้องยกสินค้าให้ได้จุดศูนย์ถ่วงและรัดสินค้าให้มั่นคง
 4. ขณะบรรทุกสินค้าต้องยกงาให้สูงจากพื้นอย่างน้อย 10 - 20 ซม. และหงายงาให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการเลื่อนไถลของสินค้า
 5. ใช้ความเร็วตามที่ทางบริษัทกำหนด
 6. ต้องลดความเร็วหรือหยุดรถยกและให้สัญญาณก่อนถึงทางร่วม, ทางแยก หรือ มุมอับ
 7. ขณะบรรทุกสินค้าบังสายตาต้องขับรถยกถอยหลัง
 8. กรณีที่มีความจำเป็นต้องขับรถเดินหน้าเมื่อบรรทุกสินค้าบังสายตาหรือขึ้นทางลาดชัน จำเป็นต้องมีผู้ช่วยบอกทาง
 9. ห้ามใช้รถยกเพื่อการโดยสารอย่างเด็ดขาด
 10. ต้องบำรุงรักษารถยกเมื่อถึงระยะเวลาตามคู่มือ

ที่มาของข้อมูล

https://www.toyotaforkliftthailand.com/th/

Visitors: 572,409