คำว่า ไคเซ็น

■ รับมือกับอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ในงานประจำวันจะมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่า อันตราย เป็นงานที่
ไม่ว่าใครต่างก็เห็นว่ามันอันตราย สำหรับงานอันตรายที่จะเกิดขึ้นนี้
ก่อนอื่นก็ต้องหามาตรการความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว สิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์เวลานั้น ก็คือ ระดับของไคเซ็น 3 ขั้น นั่นเอง “การทำให้ไม่มี
อันตราย” “การทำให้อันตรายเกิดขึ้นยาก” “การทำให้ปลอดภัย แม้
อันตรายเกิดขึ้น”
■ ระดับของไคเซ็น 3 ขั้น คือ
① การทำ ให้ไม่มีอันตราย
② การทำ ให้อันตรายเกิดขึ้นยาก
③ การทำ ให้ปลอดภัย แม้อันตรายเกิดขึ้น


การทำ ให้ไม่มีอันตราย ยกตัวอย่างเช่น งานเช็ดกระจก
ผนังอาคารในการทำงานนี้สำหรับอาคารที่สูงจนต้องแหงนหน้าขึ้น
มองนั้น แม้แค่เพียงมองดูยังรู้สึกว่าอันตราย การทำ งานบนที่สูง นั้น
อาจเกิด อุบัติเหตุพลัดตกลงมา เป็นอันตรายได้ มาตรการไคเซ็น
สำหรับอันตราย ก็คือ การทำ ให้ไม่มีอันตราย กล่าวคือ ถ้าเลิกทำงาน
บนที่สูงได้ก็ดี เช่น เปลี่ยนจากคนเป็นหุ่นยนต์ไปทำงานอันตรายแทน
พนักงานก็ไม่ต้องขึ้นไปทำงานบนที่สูง นี่เรียกว่า มาตรการไคเซ็น การ
ทำ ให้ไม่มีอันตราย

② การทำ ให้อันตรายเกิดขึ้นยาก แต่ทว่าการ เลิก ไม่
สามารถทำได้โดยง่าย เนื่องจากหุ่นยนต์ราคาแพง ไม่สามารถซื้อมาใช้
งาน ถ้าไม่สามารถเลิกทำงานบนที่สูงได้ ก็ต้องคิดไคเซ็น ทำให้ตกยาก
แทนที่จะทำงานบนบันไดพาด ก็เปลี่ยนเป็นขึ้นกระเช้าทำงานแทน ถ้า
ทำแบบนี้จะมีอันตรายน้อยกว่า นี่ก็คือ มาตรการไคเซ็นที่ดีรองลงมา
คือ การทำ ให้อันตรายเกิดขึ้นยาก


การทำ ให้ปลอดภัย แม้อันตรายเกิดขึ้น
ถึงแม้จะทำไคเซ็น ทำให้ตกยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
ไม่มีทางตก เลย และไม่ได้หมายความว่า ความน่าจะเป็นในการตก
จะกลายเป็นศูนย์ ในกรณีหากพลาดพลั้งขึ้นมา ก็ต้องคิดหาไคเซ็น
ถึงตกก็...
ตัวอย่างเช่น การใช้สายเคเบิ้ลเกี่ยวไว้ เป็นต้น นี่ก็คือ มาตรการ
ไคเซ็นดีรองลงไปอีก

 

■ การทำ ให้ไม่สะดุด  การทำให้สะดุดยาก
สะดุด สำ หรับปัญหาดังกล่าวมาตรการที่ดีที่สุดก็คือ การ
ไคเซ็น การทำให้ไม่สะดุด ถ้าทางเดินไม่เรียบ ทำ ให้เดินสะดุด ก็ทำ ให้
พื้นที่ไม่เรียบนั้นเรียบซะ ก็จะไม่สะดุดอีกต่อไป แต่ว่าก็ไม่สามารถทำ
ไคเซ็นเช่นนี้ได้เสมอไป ไม่สามารถทำ ให้พื้นเรียบได้ ในกรณีนั้นก็ต้อง
ใช้มาตรการรองลงมา ทาสีสะดุดตาที่พื้นนูนนั้น เมื่อทำ เช่นนั้นแล้วก็จะ
กลายเป็น การทำให้มองเห็น ➞ ทำให้รู้ทำ ให้เกิด การทำให้สะดุดยาก

 

 

ขอบคุณ TPA new. 

คลิ๊กดูรายละเอียดได้ครับ

 การให้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด 

Visitors: 580,713