กำหนดอัตราน้ำหนักที่ยกสำหรับงานยกและเคลื่อนย้ายแต่ละประเทศ

การกำหนดอัตราน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับงานยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย  แต่ละประเทศ

สวัสดีครับ
      ผมขออนุญาตนำข้อมูลการกำหนดอัตราน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับงานยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย มาให้ศึกษากันครับ

ข้อมูลดีดี จาก สสปท สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

 

Visitors: 575,589