คลิปเกี่ยวกับโรคจากการทำงาน

สวัสดีครับ

          ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณผูัจัดทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆทีี่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Visitors: 575,597