เคลื่อนย้ายปลอดภัย

สวัสดีครับ

         ขอนำภาพการแก้ไขพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของวัตถุมาให้ดูเป็นไอเดียครับ

ภาพแสดงการแก้ปัญหาการข้ามกัน ของระบบขนถ่ายวัสดุแบบสายพานลำเลียง และรถฟอร์คลิฟท์
อ้างอิงภาพประกอบจาก หนังสือวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
Visitors: 572,240