ไฟล์อบรมโรคจากการทำงาน

สวัสดีครับ

         ผมขอนำไฟล์อบรม แนวทางการให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน ของ นาย ณัฐพงศ์ ม้าเทศ นักวิชาการแรงงาน ศปช .7 กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งท่านจัดทำได้ดีมาก ใว้ให้น้อง ๆจป ไว้เป็นการเก็บไว้อบรมพนักงานในสถานประกอบการต่อไป 

          ผมขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ

โหลดไฟล์เอกสารใช้ในการอบรม มีทั้งหมด 141 สไลด์ นำมาให้เห็นเพียง20 สไลด์ โหลดทำเป็นไฟล์อบรมของเราสอนในสถานประกอบการต่อไปนะครับ โชคดี  หวังว่า เพื่อนพนักงานคงมีอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับ เก็บในเวปไซด์ไม่หมด อยากได้ ก็เมล์มานะครับ welovesafety2014@gmail.com

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก

 นาย ณัฐพงศ์ ม้าเทศ นักวิชาการแรงงาน ศปช .7 กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่

แนวทางเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ที่จัดทำโดยคณะทำงานด้านการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุม​โรค ภายใต้อนุกรรมการด้านวิชาการ ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุม​โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

โรคจากการประกอบอาชีพ
 โรคจากตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว E-book: https://online.fliphtml5.com/bcbgj/dkja/
 โรคจากฝุ่นซิลิกา : โรคซิลิโคสิส E-book:https://online.fliphtml5.com/bcbgj/kscu/
 โรคจากแอสเบสตอส(แร่ใยหิน)​หรือโรคมะเร็ง​จากแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) E-book:https://online.fliphtml5.com/bcbgj/jmsh/
 โรคและอาการสำคัญจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช
E-book​:https://online.fliphtml5.com/bcbgj/pita/
โรคจากภาวะอับอากาศ E-book:https://online.fliphtml5.com/bcbgj/szjt/

โรคจากสิ่งแวดล้อม
 โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว E-book:https://online.fliphtml5.com/bcbgj/uwxj/
โรคและอาการสำคัญจาก PM2.5 E-book​:https://online.fliphtml5.com/bcbgj/qrpt/

ดาวน์โหลดแนวทาวทั้ง 7 โรคได้ที่ link: https://shorturl-ddc.moph.go.th/arJgn

ขอบคุณ​ครับ
ทีมเลขาคณะทำงานเฝ้าระวังฯ

กรมควบคุมโรค

https://ddc.moph.go.th/index.php

 

 

 

 

Visitors: 580,714