อุบัติเหตุจากการทำงานและตัวอย่างแนวทางการป้องกันแก้ไข

สวััสดีครับ

              ผมอ่านเจอแล้วพยายามเก็บรวบรวมเพื่อให้ผู้สนใจได้อ่าน เข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการของท่าน เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ มิให้เกิดซ้ำ ถ้าเรามีแนวทางที่ดีและถูกต้อง

Visitors: 572,408