ความปลอดภัยของรถบรรทุกขนส่ง

วัสดีครับ

       ผมขอนำความรู้ด้านความปลอดภัยของคนขับรถบรรทุกขนส่ง  ถ้าท่านใดมีข้อมูลดีดี ส่งไฟล์มาเดี่ยวผมแชร์และใส่ผู้ให้ไว้ด้วยนะครับ 

ผมอบรมหลักสูตร การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)  ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับคนขับรถบรรทุกขนส่ง และรถยนต์รถตู้ แต่ละหลักสูตรก็แตกต่างกันไป  ผมจะเน้น ภาพ คลิป ที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เป็นหลัก เทคนิควิธีการขับรถ เป็นเรื่องรอง

 เนื้อหาหลักสูตรผมยึดตามเอกสาร  จัดทำโดย สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ปี 2560 ที่อยู่ด้านล่างนะครับ

 

Visitors: 528,856