กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

สรุปสาระสำคัญ กฏกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

** สถานประกอบการบัญชีที่ 2

ยังมีเวลา 60 วัน > <

...เอ๊าเริ่มหา จป. ได้

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/A/039/T_0009.PDF

ที่มาจาก Panithan Kuakij

 

Visitors: 535,362