คู่มือ 5ส

คู่มือ 5ส

สวัสดีครับ

     ต้องอภัยบริษัท ที่ผมเอาคู่มือ 5ส มาลงเผยแพร่ด้วยครับ วัตถุประสงค์ มิได้ทำการค้า หาประโยชน์อะไร  นอกจาก ใจที่อยากนำมาเผยแพร่ให้เพื่อน ๆบริษัทต่างๆ ได้นำเป็นไอเดีย ในการพัฒนาองค์กรของเขา  แต่ก็คงมีคนไปแจ้งให้ทราบ ผมก็ขอโทษ เป็นอย่างสูง ผมพร้อมยอมรับผิด และลบข้อมูลของบริษัทท่านออกไป 

     ผมถิือว่า การให้ เป็นสิ่งที่ดี กับคนที่ไม่มีโอกาส ไม่ทราบข้อมูล  ผมเข้าใจปัญหาต่าง ๆ  พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขครับ  ขอบคุณมากครับ

     ครู อาจารย์ ผู้สอน ถ้าห่วงวิชา ใจแคบ บอกไม่หมด ศิษย์จะมีความรู้ ความเข้าใจหรอ แก้ปัญหาได้หรอ จะมีไอเดียพัฒนา คิดนอกกรอบได้หรอ ถ้าไม่มีรูปแบบ แนวคิดที่ดี  เป็นตัวอย่าง   ผิดกับผม ผมรู้ คุณก็ต้องรู้ ผมจะบอกหมด หารูปแบบที่ดีมาให้เป็นตัวอย่าง ไม่ต้องเสียเวลาลองผิด ลองถูก เสียเวลาในการค้นหา  คนแต่คน คิดไม่เหมือนกัน ผมเข้าใจ ครับ  สุดท้ายผมก็ต้องขออภัยในการนำข้อมูลของบริษัทมาเผยแพร่ด้วยครับ  บาย

Visitors: 572,237