ภาพจุดเสี่ยงอันตรายในโรงงานสำหรับฝึก BBS

สวัสดีครับ

           ผมขอนำภาพจุดเสี่ยงอันตรายในโรงงาน มาใช้ในตอนอบรม BBS การปลูกฝั่งพฤติกรรมความปลอดภัย

สำหรับ ให้เพื่อนพนักงานค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง  และจะปรับเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมปลอดภัย กัน ลองมาดูกัน

ยินให้เผยแพร่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ครับ

         

Visitors: 572,237