BBS:what if พูดให้คิด ดีกว่าบอกให้เขาทำ

BBS กระบวนการในการวิเคราะห์ค้นหาและคัดเลือกพฤติกรรมเสี่ยงแล้วดำเนินการกำจัดออกไป. 

การพูดคุย แนะนำ คำปรึกษา ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ให้เขาได้รู้ด้วยตัวเองถึง ภัยอันตรายที่คาดว่า จะเกิดขึ้น รู้ถึงผลลัพธ์ของอุบัติเหตุได้ ถามให้เขารู้ว่าจะทำอย่างไรให้ปลอดภัย โดยใช้หลัก Whait if  มาช่วยในการพูดคุย 

ขอนำตัวอย่างที่ น้องจปท่านหนึ่งได้โพสไว้ ในเวป jorpor.com

saowaneet

 

Visitors: 580,723