ก้าวแรกของความปลอดภัยงานเชื่อม

 

 

สวัสดีครับ

    ขอนำไฟล์ก้าวแรกเพื่อให้ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคทำงานเชื่อมด้วยความปลอดภัย

 

Visitors: 572,417