ประเภทอุปกรณ์ป้องกันเสียง

เอียปลั๊กลดเสียง Ear Plugs กับ ที่ครอบหู Ear Muffs

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันเสียง

อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง HEARING PROTECTOR : แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ

     1. ที่อุดหู (EAR PLUG)

     2. ที่ครอบหู (EAR MUFF)

ที่อุดหู(EAR PLUG) 

 
ที่อุดหู(EAR PLUG) เป็นอุปกรณ์ป้องกันหู ราคาถูกที่สุด นิยมใช้กันมากที่สุด เหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณที่ความดังของเสียงไม่เกิน 100 เดซิเบล (เอ) สามารถแบ่งย่อยออกตามรูปลักษณ์ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ
       1. ที่อุดหูชนิดที่ต้องปั้นให้เป็นรูปก่อนใช้ (PREMOLD-EAR PLUG):
โดยมากที่อุดหูประเภทนี้ มักจะทำด้วย Foam หรือฟองน้ำเทียม (SYNTHETIC SPONGE) สามารถลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 24-29 เดซิเบล (เอ) ก่อนใช้ต้องปั้นให้เล็กที่สุดเพื่อที่จะเสียบเข้าไปในรูหู

ข้อดีและข้อเสีย

   ข้อดี:
       1. ราคาถูก
       2. ลดระดับความดังของเสียงได้มากกว่าที่อุดหูชนิดอื่น
       3. ไม่ระคายเคืองต่อรูหู
      4. สามารถใส่ทำงานได้เป็นเวลานานๆ

   ข้อเสีย:
     1. สิ้นเปลือง เพราะไม่สะดวกที่จะล้างทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้และสูญเสียง่าย
     2. เสียเวลาในการปั้นให้เป็นรูปก่อนการใช้
       ที่อุดหูชนิดพลาสติก หรือยาง (EAR PLUG/EAR INSERT):
ที่อุดหูประเภทนี้จะทำด้วยพลาสติก ยาง หรือซิลิโคน แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาเป็นสำคัญความสามารถในการลดระดับเสียงอยู่ในระหว่างช่วง 24-26 เดซิเบล (เอ)

  ข้อดีและข้อเสีย

   ข้อดี:
        1. ล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
        2. สามารถใส่ทำงานได้เวลานานๆ

ข้อเสีย:
       1. สูญหายง่าย เป็นเหตุให้สิ้นเปลือง
       2. ระคายเคืองหูและบางคนอาจแพ้วัสดุที่ทำที่อุดหู
       3. ราคาสูงกว่าแบบต้องปั้นขึ้นรูป

ที่ครอบหู (EAR MUFF)

 

         เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ที่มีราคาสูงกว่าที่อุดหูมาก วัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ประเภทนี้มักได้แก่ พลาสติก+โลหะ ความสามรถในการลดความดังของเสียงจะอยู่ในระดับ 25-29 เดซิเบล (เอ)

ข้อดีและข้อเสีย

      ข้อดี:
        1. ทนทาน ถาวรกว่าที่อุดหู ล้างทำความสะอาดได้
       2. ใช้ง่ายกว่าที่อุดหู
       3. ลดความดังของเสียงได้ดีกว่า

   ข้อเสีย:
      1. ราคาสูง
      2. ไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องใส่อยู่เป็นเวลานานๆ
      3. มีการบำรุงรักษามากกว่าที่อุดหู

Visitors: 580,713