wi กับ manual แตกต่างกันตรงไหน

18:29 Admin สอบถามสมาชิกกลุ่มหน่อยค่ะ เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องจักร64 ข้อ8 ว่าด้วยคู่มือต่างๆที่เค้าให้ทำ ถ้าเรายึดเป็นWI แทนmanual ได้มั้ยคะ
18:29 Admin (Work Instruction, WI) หมายถึงเอกสารที่แสดงวิธีปฏิบัติงานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติโดยบุคคลคนเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
18:29 Admin คู่มือ Mannual หมายถือ คู่มือในการใช้ เครื่องจักร และ ขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรตลอดจนการ ซ่อมแซม และการบำรุงรักษา
18:29 Admin 2 คำนี้ คล้ายแต่ไม่เหมือนกัน (เฉกเช่น วัวกับควาย นั้นแหละ ครับ !! ไม่ได้หยาบ แต่อยากให้มองเห็นภาพชัดๆครับ
18:29 Admin WI เน้น ที่คน
คู่มือ เน้น ที่เครื่องจักร
แต่ถ้า เอา 2 อันมาใช้ร่วมกัน และวิเคราะห์ อันตราย และวิธีการป้องกันใส่เข้าไป..ก็จะได้เป็นคู่มือที่มีประสิทธิ์ภาพ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น JSA what if เป็นต้นครับ..
18:32 Admin ขออนุญาตนำมากลุ่มไลน์ เพอร์เฟค จากท่าน witara SE สอบถาม อ.รุจน์ ตอบ เห็นว่าดีมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ครับ เอามาเผยแพรต่อครับ
18:32 ประดับ สติกเกอร์
18:36 Admin บางท่านก็สับสน คงจะได้ความรู้กันบ้าง
ทำJSA ทำต่อไปก็ SWI หรือ SSOP คู่มือความปลอดภัย ก่อนทำ ระหว่างทำ หลังทำ
18:42 Admin เข้าไปศึกษาอ่าน JSA ได้ที่
https://www.welovesafety.com/14965435/jsa-%E0%B9%80%E0%B8%97% E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2jsa-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
18:42 Admin ตัวอย่าง SWI


18:46 Admin เมื่อเราเรียน JSA มาแล้ว น้องๆจป ก็ควรนำไป ทำ SWI ให้แผนกนั้นๆทำมาส่ง แล้วช่วยปรับภาพ เสริมถ้อยคำให้อ่านแล้วเข้าใจ ปฏิบัติงานได้จริง
18:51 A.T.Excellent https://www.youtube.com/watch?v=gzWce3IxM5M&ab_channel=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
19:01 Admin มันมีอุบัตเหตุครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นแนวทางการป้องกันได้กล่าวไว้ว่าจะต้องทำ SWI เดี่ยวส่งลิ้งค์เข้าไปอ่านได้ จะได้เข้าใจมากขึ้นว่า เทคนิคนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะคนที่ทำ คือ ผู้ปฎิบัติงานนั้นๆ
19:01 Admin จากอุบัติเหตุ เครื่องปั่นสีดึงผมพนักงาน ได้มี อาจารย์ท่านหนึ่งได้โพสแนวทางการป้องไว้ เดี่ยวคลิ๊กเข้าไปอ่านได้ ท่านคือใคร เสนอแนวทางไว้อย่างไรได้ในเวปไซด์


19:01 Admin ข้อ 4 ระบุทำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
 https://www.welovesafety.com/15195450/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99

19:02 Admin เมื่อมีคู่มือแล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือ ต้องอบรมให้ลูกจ้างเข้าใจ..เพราะถ้ามีคู่มือแต่ไม่อบรม จะผิดมาตรา 14 ครับ
19:03 Admin
"ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน
ความรู้นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”

19:04 Admin welovesafety
"เรารักความปลอดภัย และความปลอดภัยมีคุณค่ากับเราทุกคน"

Visitors: 580,718