5ส ในโรงงาน สร้างมาตรฐาน

          ขอแนะนำให้เรามารู้จัก ส สร้างมาตรฐาน  ซึ่งเดิม เรียกว่า ส สร้างสุขลักษณะ  แต่เราจะทำอย่างไรให้ยั่งยืน ก็ต้องทำมาตรฐานให้ดู เป็นแบบอย่าง เราจะต้องรักษาให้คงอยู่่ตลอดเวลา ก็คือ การสร้างมาตรฐาน นั่นเอง

 

 

 

 

 ที่มาข้อมูล

 5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ ของ อ.อดิศักดิ์ ธีรานพัฒนา 

อาจารย์อภิชาติ ยิ้มแสง 

คู่มือ 5ส สำหรับพนักงาน ทีมวิชาการ ของคณะกรรมการ 5ส บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด

นำมาเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านครับ

Visitors: 568,492