ทีมคณะกรรมการ 5ส

สวัสดีครับ

             เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส แล้ว เราก็ต้องมาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมคณะกรรมการ ดังนี้

               -           กลุ่มวิชาการ

               -           กลุ่มมาตรฐาน

               -           กลุ่มประชาสัมพันธ์

               -           กลุ่มประเมินผล

 

Visitors: 182,186